Česká republika se stala členem ESA

Středa

Česká republika se dnes stala řádným členem Evropské kosmické agentury (ESA). Rada ESA její vstup jednohlasně schválila. ČR se řádným členem stala jako první ze zemí bývalého socialistického bloku. Formálně musí ještě členství schválit vláda a parlament. Členství umožní větší zapojení českých vědců a podnikatelů do oblasti průzkumu vesmíru.

  • ČERVENKA, Jan. Česko se stává členem Evropské kosmické agentury. Aktuálně.cz [online]. 2008-06-25 [cit. 2008-06-28]. Dostupné z: [1].
  • Vedení Evropské kosmické agentury (ESA) souhlasí se vstupem Česka. České noviny [online]. 2008-06-25 [cit. 2008-06-28]. Dostupné z: [2].