Wikizprávy:Vyloučení odpovědnosti

WIKIZPRÁVY NERUČÍ ZA SPRÁVNOST UVEDENÝCH INFORMACÍ

Wikizprávy jsou otevřeným on-line zpravodajstvím, psaným komunitou dobrovolníků, kteří vytvářejí sdílený zdroj lidského vědění. To umožňuje každému, kdo má webový prohlížeč a přístup na Internet, libovolně měnit obsah informací zde uvedených a přispívat tak k větší různorodosti všech informací na Wikizprávách. Berte proto prosím na vědomí, že cokoliv zde uvedené nemusí být ověřeno profesionály s odbornými znalostmi kompetentními k posouzení, zda poskytované informace jsou kompletní, přesné či spolehlivé.

Netvrdíme, že na Wikizprávách nenaleznete cenné a přesné informace, přesto nezapomeňte, že Wikizprávy nemohou v žádném případě zajistit platnost uvedených informací. Ty mohou být kdykoliv aktualizovány, změněny či upraveny – a to i se špatným úmyslem – někým, jehož názor, či znalosti nekoresponduje s faktickými skutečnostmi o tom tématu, o které se zajímáte.

Žádný z autorů, přispěvatelů, sponzorů, administrátorů, či kdokoliv spojený s Wikizprávami jakýmkoliv způsobem nemůže být odpovědný za objevení se nějaké nepřesné či zavádějící informace, nebo za vaše použití informací obsažených nebo odkazovaných z těchto webových stránek.

Berte prosím na vědomí, že informace zde uvedené jsou poskytovány zdarma a že nevzniká žádný druh dohody či smlouvy mezi vámi a majiteli nebo uživateli těchto stránek, majiteli serverů, na kterých jsou uložené, jednotlivými přispěvateli Wikizpráv, administrátory, systémovými operátory nebo kýmkoliv jiným, kdo je libovolným způsoben spojen s tímto nebo jiným sesterským projektem. Vůči těmto osobám nemůžete vznášet jakékoliv smluvní či mimosmluvní požadavky. You are being granted a limited license to copy anything from this site; it does not create or imply any contractual or extracontractual liability on the part of Wikinews or any of its agents, members, organizers or other users.

Ochranné známky, service marks, collective marks, , návrhová práva, osobnostní práva nebo podobná práva zmíněná, užívaná nebo citovaná v článcích z Wikizpráv jsou majetkem jejich oprávněných majitelů. Jejich užití zde neznamená, že je můžete dále použít pro jiný účel, než pro který jsou vyobrazené či zmíněné v článcích a zprávách projektu Wikizprávy a pro který byl původními autory daného materiálu zamýšlen z hlediska licenční politiky projektu.

Pokud nebude uvedeno jinak, Wikizprávy a stránky Wikimedia nejsou nijak spojeny se žádným z majitelů takových práv a jako takové Wikizprávy nemohou udělit žádná práva na užívání žádných jinak chráněných materiálů. Použití libovolného takového, či podobného nehmotného statku, je jen na vaše riziko.

Berte prosím na vědomí, že informace zde obsažené mohou být v rozporu se zákony země, ve které tyto informace přijímáte. Wikizprávy nepodporují porušování jakýchkoliv zákonů, avšak protože informace zde obsažené jsou uloženy na serveru v americkém státě Florida, je jejich publikace pod ochranou prvního dodatku ústavy Spojených států amerických a Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Zákony vaší země nemusí poskytovat tak širokou ochranu práva na svobodné informace a Wikizprávy proto nemohou být odpovědné za žádné potenciální porušení těchto zákonů should you link to this domain or use any of the information contained herein in anyway whatsoever.

Hledáte-li specializovanou radu (např. lékařskou, právní, finanční apod.), vyhledejte zkušeného odborníka s odpovídajícím vzděláním!

Změny na Wikizprávách nejsou permanentně sledovány skupinou či panelem odborníků nebo žurnalistů; ačkoliv čtenáři mohou samozřejmě opravovat chyby nebo odstraňovat chybné návrhy, nemají ale žádnou zákonnou povinnost tak činit a proto všechny informace zde obsažené jsou poskytovány tak jak jsou bez jakékoliv záruky vhodností k jakémukoliv účelu či použití.

Vzhledem k tomu, že Wikizprávy jsou dobrovolnickým projektem, který se vyvinul svobodně za účelem vytvořit mnohé zdroje svobodného zpravodajství, vzdělání a kultury, nemohou být Wikizprávy brány v potaz jako zdroj případných chyb na dalších odvozených pracích, serverech, či vydáních odvozených materiálů. Informace na Wikizprávách zveřejňované jsou vám poskytované zcela dobrovolně bez jakékoliv smlouvy nebo záruky mezi čtenářem a Wikizprávami, regarding your use or modification of this information beyond the licence; neither is anyone at Wikinews responsible should someone change, edit, modify or remove any information that you may post on Wikinews or any of its associated projects.

Děkujeme vám za čas strávený přečtením této stránky a hodně příjemných zkušeností s Wikizprávami.