Šablona:Citace elektronického periodika


Šablona pro generování citací článků v elektronických periodických publikacích dle normy ČSN ISO 690-2.

Užití

Všechna pole musejí být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:

Obvyklé užití

{{Citace elektronického periodika
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | spoluautoři = 
 | titul = 
 | periodikum = 
 | odkaz na periodikum =
 | datum vydání =
 | den vydání = 
 | měsíc vydání = 
 | rok vydání = 
 | datum aktualizace =
 | datum přístupu = 
 | ročník = 
 | číslo = 
 | strany = 
 | url = 
 | issn = 
}}

Plná verze

{{Citace elektronického periodika
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | příjmení2 = 
 | jméno2 =
 | autor2 = 
 | odkaz na autora2 = 
 | příjmení3 = 
 | jméno3 =
 | autor3 = 
 | odkaz na autora3 = 
 | spoluautoři = 
 | titul = 
 | překladatelé = 
 | ilustrátoři = 
 | fotografové = 
 | další = 
 | periodikum = 
 | odkaz na periodikum = 
 | druh nosiče = 
 | vydání = 
 | datum vydání = 
 | rok vydání = 
 | měsíc vydání = 
 | den vydání = 
 | ročník = 
 | typ ročníku = 
 | číslo = 
 | typ čísla = 
 | datum aktualizace = 
 | typ aktualizace = 
 | datum přístupu = 
 | kapitola = 
 | číslování = 
 | lokace = 
 | strany = 
 | poznámky = 
 | url = 
 | dostupnost2 = 
 | url2 = 
 | dostupnost3 = 
 | url3 = 
 | issn = 
 | doi =
 | pmid = 
 | id = 
 | jazyk = 
}}

Parametry

Primární odpovědnost

Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno autora nebo autorů. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.

Parametry pro prvního autora se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden autor.

 • příjmení – příjmení 1. autora
 • jméno – jméno 1. autora
 • autor – tento parametr je nedoporučený, nicméně použití parametrů jméno a příjmení může být problematické v případech autorů, u nichž je zvykem příjmení psát vždy jako první (jak je tomu například v čínštině). V takovém případě by čárka mezi jménem a příjmením působila nepatřičně. Někdy je také problém určit přesný rozsah příjmení. V tom případě je lepší parametry jméno a příjmení nepoužít a vyplnit raději pole autor pomocí notace „Hu Ke Jie“ podle toho, jak je třeba.
 • odkaz na autora – existuje-li na Wikipedii článek s životopisem, uvede se zde jeho jméno

Parametry pro druhého autora se vyplňují, pokud jsou uvedeni právě dva nebo právě tři autoři. Je-li jich uvedeno více (což se vyjadřuje parametrem spoluautoři (viz dále), je na zvážení citujícího, zda uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři. Význam je analogický parametrům pro 1. autora.

 • příjmení2
 • jméno2
 • autor2
 • odkaz na autora2

Parametry pro třetího autora se vyplňují, pokud jsou uvedeni právě tři autoři. Je-li jich uvedeno více (což se vyjadřuje parametrem spoluautoři (viz dále), je na zvážení citujícího, zda uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři. Význam je analogický parametrům pro 1. autora.

 • příjmení3
 • jméno3
 • autor3
 • odkaz na autora3

Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více autorů než tři.

 • spoluautoři – do tohoto pole se vepíše „et al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“ (tečka na konci je povinná)

Celá sekce primární odpovědnost se vynechává jen tehdy, pokud nejsou známí autoři.

Název článku

 • titul – název článku. Pokud je složen z více částí, je třeba jej zformátovat podle normy podle následujících zásad:
  • Jde-li o název a podnázev, je třeba nejprve uvést název, pak podnázev, podle pořadí v úvodu nebo v obsahu. Musí být odděleny dvojtečkou.
  • U dokumentů mezinárodních organizací je možné se setkat s vícejazyčnými názvy. Zapisujeme v pořadí, jak jsou uvedeny, oddělujeme rovnítkem.

Sekundární odpovědnost

Do každého z těchto parametrů je možno zapsat maximálně tři osoby oddělené čárkami ve tvaru „Jméno Příjmení“

 • redaktoři
 • překladatelé
 • ilustrátoři
 • fotografové
 • další – v tomto parametru je třeba uvést nejprve věc, kterou daný člověk přispěl, pak teprve jeho jméno například „Přílohy Jan Novák“

Periodikum

 • periodikum – název periodika (časopisu, novin)
 • odkaz na periodikum – název článku o periodiku ve Wikipedii

Dostupnost

 • druh nosiče – vyplňuje se jen pokud je dokument dostupný na jiném médiu nebo složitějším způsobem, než pouhým zadáním URL na internetu. Možnými hodnotami jsou např. „online“, „CDROM“, „databáze online“, „PDF online“
 • dostupnost – vyplňuje se, pokud je nutno dostupnost specifikovat jinou větou než „Dostupné na Internetu“. Např. „Dostupné v knihovním systému z menu "Časopisy/Politické/18. stol."“.
 • url – URL online dokumentu.
 • dostupnost2 – vyplňuje se, pokud je vhodno dostupnost specifikovat jinou větou než „Dostupné na Internetu“. Např. „Dostupné také v Postcript verzi“ nebo „Dostupné v DIALOG information services“.
 • url2 – URL online dokumentu.
 • dostupnost3 – vyplňuje se, pokud je vhodno dostupnost specifikovat jinou větou než „Dostupné na Internetu“. Např. „Dostupné také v Postcript verzi“ nebo „Dostupné v DIALOG information services“.
 • url3 – URL online dokumentu.

Vydání

 • vydání – jde-li o jiné než 1. vydání (např. „4. vyd.“, „Verze pro IBM“ nebo „Verze 0.9.1“)
 • datum vydání – datum vydání ve tvaru rrrr-m-d
  • rok vydání – rok vydání
  • měsíc vydání – měsíc vydání (slovem, např. "září"). Není-li znám, neuvádí se.
  • den vydání – den vydání (1–31). Není-li znám, neuvádí se.

Část

 • ročník – ročník ve stylu číslování periodika
  • typ ročníku – typ ročníku, možné hodnoty jsou "ročník" nebo "roč." či "svazek".
 • číslo – číslo periodika v daném ročníku
  • typ čísla – typ čísla, možné hodnoty jsou "číslo" nebo "čís." případně jiné označení

Lokace uvnitř článku

 • kapitola – název části nebo kapitoly dokumentu.
 • typ kapitoly – možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj.
 • url kapitoly – odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online na jiném URL.
 • strany – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami (je-li číslování stran v dokumentu patrné), např „128“ nebo „114–116“.
 • lokace – jiný typ lokalizace části nebo příspěvku uvnitř dokumentu (např. „řádky 10–20“ nebo „3. odstavec“).

Identifikace

 • issnISSN číslo jednoznačně identifikující periodikum. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.
 • doiDOI číslo jednoznačně identifikující dokument.
 • pmid
 • id – jiný identifikátor

Další

 • poznámka – nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“
 • jazyk – zobrazí se jen u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“.

Příklady

 • {{Citace elektronického periodika | autor = Reuters | titul = Favorité selhali, radoval se Ital Staudacher | redaktoři = kal | periodikum = iDNES.cz | odkaz na periodikum = iDnes | datum vydání = 2007-02-06 | datum přístupu = 2007-12-11 | url = http://sport.idnes.cz/favorite-selhali-radoval-se-ital-staudacher-fe9-/lyzovani.asp?c=A070206_111501_lyzovani_kal | jazyk = česky }}

  Reuters. Favorité selhali, radoval se Ital Staudacher. Red. kal. iDNES.cz [online]. 2007-02-06 [cit. 2007-12-11]. Dostupné z: [1].

Chyby, rozdíly oproti normě a možnosti zlepšení

 1. V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, otazníkem apod., např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba „A.“, a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona). Toto bohužel není možné ošetřit v rámci současné verze MediaWiki.
 2. Norma neudává značení jazyka, ten je však vyjádřen zachováním cizích slov (čís., Num.). Naše šablona oproti tomu na konec citace uvádí, v jakém jazyce dokument (nebo citovaný text) je.

Externí odkazy