Kdy se narodil Buddha?

Úterý

Chrám Maya Devi v Lumbíní

To málo, co je o Buddhově životě známo, se opírá především o legendy. V jeho údajném rodišti, Lumbíní, jsou nejstarší stopy buddhismu doloženy v období 3. století před naším letopočtem. Tehdy sem dosáhl vliv císaře Ašóky šířící toto náboženství.

Nové archeologické výzkumy, prováděné mezinárodním týmem pod vedením Robina A. E. Coninghama, odhalily pozůstatky starších budov pod chrámem Maya Devi. Stáří je odhadováno kolem 6. století před naším letopočtem a zbytky vykazují znaky buddhistických staveb. Je tedy možné, že staré texty uvádějící Buddhovo narození v 7. nebo 6. století před naším letopočtem se zakládají na pravdě.

Zdroje editovat

  • New Clues May Change Buddha’s Date of Birth. nytimes.com [online]. 2013-11-25 [cit. 2013-11-26]. Dostupné z: [1]. (anglicky)