Protestní shromáždění 8. října 2008 na náměstí Míru v Praze 2

Středa

Záběr na protestní shromáždění; v pozadí budova radnice Prahy 2
Zástupce starostky Jiří Paluska (vpravo) čelí verbálním výpadům demonstrantů

Dnes na 17 hodinu bylo na náměstí Míru, před kostel sv. Ludmily, svoláno veřejné protestní shromáždění. Jednalo se o akci Občanského sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v MČ Praha 2. Toto sdružení bylo zaregistrováno v únoru, a když se mu ani pomocí petic s více než tisíci podpisy obyvatelů Prahy 2 nepodařilo přimět radnici k nějakému vyjednávání, přistoupilo k takovémuto veřejnému shromáždění, konanému přímo před budovou nově opravené radnice MČ Praha 2.

Svůj striktně odmítavý postoj dala radnice najevo i tím, že žádost o konání protestního shromáždění před svou budovou zamítla. Proto se organizátoři museli obrátit na nadřízený orgán, Magistrát hlavního města Prahy, které s konáním protestního shromáždění souhlasilo.

Vzhledem ke končícím bohoslužbám v kostele začalo shromáždění s asi čtvrthodinovým zpožděním. Projevy, které za Sdružení přednesli první jednatel Martin Jírovec, předseda sdružení Daniel Kůta a další, byly shromážděním přijaty potleskem a projevy povzbuzení. Shromáždění (odhadem 500 přítomných občanů) bylo informováno zejména o tom, že radnice nehodlá se sdružením vyjednávat a veškeré jeho iniciativy odmítá. Zatímco jiné pražské městské části pokračují v privatizaci bytů jejich nájemníky, na Praze 2 již byla privatizace před mnoha lety ukončena, a tak zatímco v jiných městských částech se množství bytů ve vlastnictví městských částí pohybuje řádově mezi třemi až pěti procenty, na Praze 2 je to mnoho přes 10 %. Navíc Sdružení odhalilo, že žádné skončení privatizace bytů ve skutečnosti odhlasováno nebylo, takže radnice jedná v této věci svévolně.

V závěru shromáždění se na obranu postojů radnice snažil vystoupit zástupce starostky Prahy 2 Jiří Paluska, což byl před rozezleným shromážděním téměř hrdinský čin. Proto si svou hlavu, na kterou se sypaly nadávky protestujících, chránil pevným koženým kloboukem. Naštěstí k jinému způsobu napadení než k verbálnímu nedošlo, a tak přítomné jednotky pořádkové policie neměly důvod k zásahu. Pozitivním výsledkem celé dnešní snahy bylo alespoň to, že pan zástupce přede všemi přítomnými na posvátném místě chrámového schodiště konečně přislíbil, že se zájemci za příhodnějších podmínek, v prostorách radnice, konečně začne jednat a bude odpovídat na vznesené dotazy.

Celé shromáždění trvalo asi hodinu, rozešlo se pokojně kolem 18:15 hod. Počasí bylo příznivé. Jiná média než Wikizprávy se zřejmě na protestní shromáždění nedostavila.

Zdroje editovat

Čtete zprávu, která vznikla jako původní zpráva redaktora Kychot (diskuse, příspěvky) podle vlastního zážitku, který ručí za její pravdivost. Pokud se vaše informace o události liší, Wikizprávy uvítají, pokud je s uvedením zdrojů doplníte či uvedete na diskusní stránce.