Skupiny pro lidská práva: Libanon deportuje děti migrujících pracovníků, které se narodily na jeho území

Čtvrtek

Žena s dítětem v libanonském uprchlickém táboru Delhamieh

Devět libanonských organizací občanské společnosti vydalo prohlášení odsuzující vyhoštění dětí, které se narodily v Libanonu do rodin migrujících pracovníků.

V tiskové zprávě nazvané Vyhoštění dětí migrujících pracovníků: Směrnice, která rozděluje rodiny[1] kritizovaly jak místní, tak mezinárodní nevládní organizace pro lidská práva rozhodnutí vlády deportovat tyto děti a v některých případech jejich matky.

V Libanonu žije mezi 200 000 a 250 000 pracujících migrantů, kteří jsou zaměstnáni v rámci kontroverzního systému Kafala (česky Sponzorství). V tomto systému je právní status jakéhokoli „nekvalifikovaného pracovníka“ plně v rukou zaměstnavatele nebo „místního sponzora“. „Systém Kafala,“ uvedla Simel Esimová, představitelka Mezinárodní organizace práce,[2] „vytváří podmínky naprosté závislosti pracovníka na zaměstnavateli v otázkách jídla, spánku, zdravotního stavu, všeho… Naprostá závislost vede k naprosté zranitelnosti a otevírá široké možnosti vykořisťování.“

Na podnikatelskou stránku této situace poukázala nedávná zpráva libanonské nevládní organizace pro lidská práva KAFA[3] (její název v překladu znamená „Dost“). Tato zpráva podrobně líčí lukrativní podnikání v náboru zaměstnanců, při kterém jsou migrující pracovníci často vylákáni do Libanonu pomocí nepravdivých nebo zavádějících informací. 88 % Nepálců a Bangladéšanů, kteří byli osloveni, uvedlo, že by do Libanonu nikdy nepřijeli, „kdyby bývali znali celou pravdu“.

Široká a mezinárodní podpora editovat

Prohlášení podepsaly organizace Anti-Racism Movement (ARM, Hnutí proti rasismu), Lebanese Association for Education and Training (ALEF, Libanonská asociace pro vzdělávání a školení), Human Rights Watch MENA (HRW pro Střední východ a severní Afriku), Sdružení Insan, Lebanese Center for Human Rights (CLDH, Libanonské centrum pro lidská práva), Legal Agenda (Právní agenda), Migrant Community Center (MCC, Komunitní centrum pro migranty), Migrant Workers Task Force (MWTF, Pracovní skupina pro migrující pracovníky) a The Association for Justice and Mercy (AJEM, Asociace pro spravedlnost a soucit). Rozhodnutí vlády bylo v jejich zprávě odsouzeno jako neopodstatněné:

„V rámci nového nařízení Generální bezpečnosti (General Security, libanonská zpravodajská služba podléhající ministerstvu vnitra) jsou některé rodiny rozdělovány a jiným je zjevně odepřeno jejich živobytí jednoduše proto, že se jim narodily v Libanonu děti,“ řekl mluvčí organizací. „Libanonské úřady neposkytly žádné ospravedlnění této nové politiky a měly by okamžitě odvolat toto nařízení, protože je v rozporu s právem na rodinný život.“

Pokud opravdu došlo k zavedení tohoto nařízení, jednalo by se podle citovaného prohlášení o přímé porušení několika mezinárodních úmluv o lidských právech, které Libanon podepsal, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace a Úmluvy o právech dítěte.

Zdroje editovat

  1. Lebanon: Migrant Workers’ Children Expelled. Hummus For Thought [online]. 2014-09-03. Dostupné z: [1]. (anglicky)
  2. Lebanon: Dependency creates vulnerability, leads to exploitation (video). Migrant Rights [online]. 2010-04-02. Dostupné z: [2]. (anglicky)
  3. Domestic worker recruitment a lucrative trade in Lebanon: report. The Daily Star Lebanon [online]. 2014-09-08. Dostupné z: [3]. (anglicky)