Triumf non plus ultra, píše o Beethovenově 9. symfonii lipský hudební list

Čtvrtek 1. července 1824

Beethoven na portrétu J. K. Stielera s partiturou Slavnostní mše (1820)

Lipský Allgemeine musikalische Zeitung (AMZ) se vrací v novém vydání k uvedení tří nových děl včetně 9. symfonie Ludwiga van Beethovena, které proběhlo v květnu ve Vídni. Nové symfonické dílo vyzdvihuje jako vrchol hudebního umění, za které patří skladateli velké díky.

I v okamžiku, kdy píše autor AMZ svůj článek, nemůže zapomenout na zážitek, který popisuje: „Umění a pravda tu slaví svůj nejsvrchovanější triumf a člověk může plným právem říct: non plus ultra!“

Program koncertu zahrnoval i velkou předehru C dur a tři části z nové Slavnostní mše. Sólové party přednesli slečny Sonntagová a Ungerová a pánové Haitzinger a Seipelt. Orchestr Divadla u Korutanské brány posílili hudebníci Musikvereinu, od pultu prvních houslí je řídil Schuppanzigh. Kapelník Umlauf dohlížel na celkové provedení a od boku – jako maršál, přirovnává referent AMZ – udával tempo podle vlastní originální partitury skladatel.

Nastudování scházela po pouhých třech zkouškách výjimečně obtížné hudby potřebná přesnost, jistota intonace či lepší rozvrstvení světel a stínů. Přesto vyvolal koncert nepopsatelně slavnostní dojem a skladatelův génius byl odměněn aplausem. Devátá Beethovenova symfonie může směle soupeřit se svými šesti sestrami, aniž by tím byla popírána její orignalita a skladatelova invence.

Při velkém finále symfonie referent AMZ popisuje, jak po směsi témat z úvodních vět následuje temný recitativ kontrabasů, jako by se ptaly, co bude následovat. A odpovědí je lehce se vlnící motiv v durové tónině, který přechází ve sborový part. Hymnus radosti otevírá pocitu požehnané radosti srdce, které chce volat díky vznešenému knězi hudebního umění, píše referent AMZ.

Související zprávy

editovat
  • Wien. Musikalisches Tagebuch von Monat May. Allgemeine musikalische Zeitung [online]. 1824-07-01 [cit. 2012-01-02], s. 437-442. Dostupné z: [1]. (německy)