V lounském okrese panuje nebývalé sucho a vysoké riziko požárů

Středa

ilustrační foto

V lounském okrese přibývá požárů ve vyschlé krajině v důsledku nebývalého sucha. 28. července hořelo pole u Břvan na Lounsku, den nato ve Valově na Podbořansku les a o den později vzplanulo u Slavětína řepkové pole. Požáry museli hasit profesionální a dobrovolní hasiči z okolních obcí a měst. Hasiči z lounského okresu 3. srpna zasahovali i u dosud největšího českého letošního lesního požáru, kdy mezi obcemi Olešná a Chrášťany na Rakovnicku hořelo 60 ha lesa.

Města i kraje se přizpůsobují editovat

Situaci ohrožení suchem a vysokými teplotami se začaly přizpůsobovat i jednotlivé radnice, které začaly vydávat různá opatření. Například v Žatci dnes vydali neodkladný zákaz vstupu do státních a městských lesů na území obce s rozšířenou působností a nařídili majitelům lesů zákazem označit přístupové cesty. Podobné zákazy vydala i některá další města Ústeckého kraje, kde platí na celém jeho území od konce minulého týdne zákaz rozdělávání ohňů a používání zábavní pyrotechniky. Voda se nesmí brát z toků Blšanka nebo Hutná. Podobná opatření vyhlásil už koncem července i sousední Středočeský kraj.

Dopad sucha na lounské Vábení editovat

Kvůli krajskému zákazu došlo nakonec v minulých dnech k významným neplánovaným změnám v programu Letního lounského vábení. Nejvýraznější změnou je zrušení tradičního ohňostroje, místo něj pořadatelé naplánovali laserovou světelnou show. Kvůli suchu se také uvažovalo o zrušení lampionového průvodu během slavností, ale nakonec byla tato atrakce, která je oblíbená především u dětí a jejich rodin, ponechána. Zavedena budou ovšem lepší bezpečnostní opatření. Zrušena ale byla část s prodejem a vypouštěním nebeských luceren v Masarykových sadech v části se sochou Kamenný les nebo pochod k pomníku na Mělcích na počest obránců města Loun a české země při bitvě v roce 1813 se stejným cílem.

Zmírnění dopadu povodní v okolí Loun editovat

 
Rozlitá řeka v Masarykových sadech v Lounech (leden 2011)

V souvislosti se změnami chování počasí a častějšími a nebezpečnějšími povodněmi v oblasti Loun, než bylo dříve zvykem, se také zvýšli tlak na Povodí Ohře, aby byla vylepšena regulační funkce Nechranické přehrady. Diskuse vznikla po povodních v červnu 2013. Na konci letošního července, po několikaměsíčním jednání a po vypracování rozsáhlé odborné studie Výzkumného ústavu vodohospodářského, se město Louny s Povodím dohodly na četných opatření, která mají v Lounech a nejbližším okolí snížit četnost zaplavování zastavěných území menšími povodněmi. Na základě studie by měla být obnovena dvě ještě nezrekonstruovaná pole bezpečnostního přelivu z celkových třech, aby mohli vodohospodáři lépe manipulovat s odtokem, což navíc přinese dobrý vliv na zvládnutí i větších povodní. V případě, že se podaří zajistit financování, bude rekonstrukce dokončena v roce 2019.

Mezi další dohodnutá opatření patří zvětšení ovladatelného ochranného prostoru Nechranické nádrže, alespoň částečná obnova a vyčištění odvodňovacího systému struh v okolí města z 60. let minulého století, nebo zlepšení problematického umělého zaústění Měleckého potoka do Ohře, které bylo vybudováno v důsledku výstavby panelového sídliště v historickém Velkém předměstí v roce 1978.

Zdroje editovat

  • KINŠT, Petr. Je sucho. Požárů polí a lesů přibývá. Žatecký a lounský deník [online]. 2015-08-02 [cit. 2015-08-12]. Dostupné z: [1].
  • KINŠT, Petr. Na Žatecku se nesmí kvůli suchu vstupovat do lesů. Žatecký a lounský deník [online]. 2015-08-12 [cit. 2015-08-12]. Dostupné z: [2].
  • ŽELINSKÝ, Libor. Ohňostroj na Vábení se ruší! Místo něj bude alespoň světelná show. Žatecký a lounský deník [online]. 2015-08-12 [cit. 2015-08-12]. Dostupné z: [3].
  • HOBLÍKOVÁ, Šárka; ELZNICOVÁ, Jana; ELSNIC, Miroslav. Na Rakovnicku hořel na velké ploše les, jeli tam i hasiči z Lounska. Žatecký a lounský deník [online]. 2015-08-03 [cit. 2015-08-12]. Dostupné z: [4].
  • KINŠT, Petr. V Lounech chystají opatření, která mají zmírnit povodně. Žatecký a lounský deník [online]. 2015-07-31 [cit. 2015-08-12]. Dostupné z: [5].