Zelení založili svůj historicky první senátorský klub

Čtvrtek

Předsedkyně klubu Zelení-nezávislí Eliška Wagnerová

Senátoři zvolení s podporou Strany zelených ustavili v senátu vlastní senátorský klub poté, co k současným senátorům Liboru Michálkovi a Elišce Wagnerové přibyli pražská politička Ivana Cabrnochová, známý advokát a bojovník proti korupci Václav Láska a bývalá zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová.

„Klub hodlá podporovat přijímání všech rozumných návrhů, které mají za cíl zvýšení transparentnosti veřejné správy i politických stran. Klub bude dbát zejména na to, aby přijímané změny legislativy respektovaly a chránily základní práva občanů a přispívaly k ochraně veřejného zájmu. Nezpochybnitelnou součástí musí být také ochrana spotřebitelů a respekt k životnímu prostředí,“ uvedla k hlavnímu poslání klubu jeho předsedkyně Eliška Wagnerová.

Senátoři se na první schůzce koncem října usnesli, že klub bude nést jméno Zelení-nezávislí. „Název klubu odráží skutečnost, že většina jeho členů jsou nezávislé osobnosti, které však tendují k zelené politice, jež vytváří nosnou myšlenku klubu,“ poznamenal místopředseda klubu Libor Michálek.

První neformální setkání všech zmíněných senátorů proběhlo na půdě Senátu v úterý 21. října 2014. Členové zde podepsali zakládající listinu klubu, která byla následně doručena předsedovi Senátu, Milanu Štěchovi. Podmínkou, kterou stanovuje Jednací řád je podpis pěti senátorů, kteří se zavazují klub ustavit.

Související zprávy editovat

Zdroje editovat

  • Zelení založili svůj historicky první senátorský klub. zeleni.cz [online]. 2014-11-06 [cit. 2014-11-06]. Dostupné z: [1].