Wikizprávy jsou svobodným zpravodajským projektem, na jehož tvorbě se podílejí zásadně jeho čtenáři. Díky systému wiki je editace téměř jakékoliv stránky jednoduchá, stačí upravit pouze zdrojový kód příslušné stránky (zprávy, diskuzní či pomocné stránky). Wikizprávy, stejně jako ostatní projekty nadace Wikimedia, jsou založené na víře, že všichni lidé dohromady mohou vědět a poskytnout mnohem více než pouhá malá skupinka odborníků. I vy se můžete účastnit české verze tohoto projektu.

Projekt Wikizprávy obsahuje pouze volný obsah, přesahující jen běžné zprávy. Jeho cílem je poskytovat svobodné, nezaujaté a integrované informace zpravodajského charakteru ze všech oborů, oblastí a míst lidské činnosti. Užitečnost Wikizpráv roste s větším počtem zpráv a se stále komplexnějším a provázanějším uspořádáním celého projektu, díky kterému každý najde své informace a může pomoci dále projekt obohacovat.

Kromě užitečného zdroje informací jsou Wikizprávy alternativou rozšířených, ale pro všechny uzavřených, zpravodajských zdrojů, zvyšují pestrost dostupných zpráv o současném světě, který na žurnalistice ve velké míře stojí. Díky copyleftu získává každý svobodný zdroj informací, a to i pokud jsou základní principy Wikizpráv v přenesené podobě (například neutrální úhel pohledu) porušeny.

Pravidla a mechanismy Wikizpráv vycházejí z klíčových principů Wikipedie a dalších projektů nadace Wikimedia Foundation, kterými jsou neutralita, svobodný obsah a průhledné rozhodování při uplatňování jakýchkoliv změn.

Může se hodit

editovat