Wikizprávy:Jak napsat zprávu

ZaloženíEditovat

Chcete-li vytvořit novou zprávu, využijte tento formulář:

Název zprávy by měl být výstižný a přiměřeně dlouhý. Podívejte se také na informace o názvu článku na Wikipedii, kde naleznete mj. technická omezení.

Po vytvoření zprávy se objeví prázdné editační pole, ve kterém naleznete některé předvyplněné údaje. Na prvním řádku je {{Datum|{{subst:#time: Y-m-d}}}}, které na začátek zprávy vypíše aktuální datum a zároveň zprávu zařadí do správné kategorie. Pokud chcete vytvořit zprávu se starším datem, musíte řádek přepsat, např. na {{Datum|2008-08-21}}. Pod datem nechejte volný řádek, aby se vytvořil nový odstavec.

ObsahEditovat

Nyní můžete psát vlastní zprávu. Ještě předtím však můžete na Wikimedia Commons najít vhodný ilustrační obrázek. Ten vložíte např. takto: [[Soubor:Název obrázku.jpg|thumb|Ilustrační obrázek]]. Název obrázku.jpg nahradíte názvem zvoleného obrázku, thumb je parametr pro vložení zmenšeniny obrázku k pravému okraji zprávy a Ilustrační obrázek je popisek obrázku (uvádějte jej s velkým počátečním písmenem). Nyní již pište vlastní zprávu. Ta musí být objektivní, neutrální a pravdivá. Důležité je, abyste do zprávy nevkládali své vlastní názory - názory novináře (tzv. publicistika) do zpravodajství nepatří. Informace k formátování textu naleznete na Wikipedii. Nezapomeňte si také přečíst pravopisné a typografické rady.

OdkazyEditovat

Co se týče odkazů, princip je jednoduchý:

  • Na jiné zprávy odkazujte pomocí hranatých závorek, např. [[Česká republika se stala členem ESA]] vytvoří odkaz Česká republika se stala členem ESA.
  • Odkazujete-li na nějaký pojem ve Wikipedii, použijte prefix w:, např. [[w:Ostrava|Ostrava]] vytvoří Ostrava.

Hranaté závorky nejrychleji vložíte tlačítkem pomocí symbolů pod editačním oknem nebo tlačítkem  .

ZdrojeEditovat

Máte-li dopsáno, následuje důležitá část zprávy – zdroje. Každá zpráva musí mít svůj zdroj. V nové zprávě je již vložena šablona {{Citace elektronického periodika}}. Vycházíte-li z nezávislého zpravodajského zdroje, vyplňte ji. Pokud máte k dispozici více zdrojů, zkopírujte si prázdnou šablonu vícekrát pod sebe. Není nutné vyplňovat všechna pole, avšak údaje titul, periodikum, datum vydání, datum přístupu a url musí být vyplněny vždy. Datová pole uvádějte vždy ve formě rrrr-mm-dd (např. 2008-08-31 pro 31. srpna 2008). Pokud píšete vlastní zpravodajství, vymažte šablonu a nahraďte ji šablonou {{Původní zpráva}}, kde jako parametr uvedete své uživatelské jméno (např. {{Původní zpráva|Ragimiri}}) Berte na vědomí, že za takovou zprávu ručíte a musíte být schopni doložit její pravdivost.

KategorizaceEditovat

Nakonec svou zprávu zařaďte do správné kategorie. Informace o kategoriích naleznete v článku Kategorizace.

UloženíEditovat

Nyní pomocí tlačítka Ukázat náhled zkontrolujte, jak bude zpráva vypadat. Opravte případné problémy a zprávu uložte kliknutím na tlačítko Uložit změny.