Wikizprávy:Šablony

Následující šablony se používají na projektu českých Wikizpráv. Seznam není úplný a slouží pouze pro rychlou orientaci.

Název umístění použití
{{Datum}} zpráva vložení data zprávy, zajistí správnou kategorizaci dle data
{{Citace elektronické monografie}} zpráva citace elektronické monografie, např. webové stránky
{{Citace elektronického periodika}} zpráva citace elektronického periodika, např. internetového deníku
{{Wikipedie}} zpráva zobrazí odkaz na související článek na Wikipedii
{{Wikiverzita}} zpráva zobrazí odkaz na související článek na Wikiverzitě
{{Commons}} zpráva zobrazí odkaz na multimediální obsah na Wikimedia Commons
{{Pracuje se}} zpráva zobrazí informaci o déle trvajících úpravách zprávy
{{Původní zpráva}} zpráva zobrazí informaci o tom, že zpráva včetně zdrojů pochází přímo od autora
{{Překlad}} zpráva zobrazí informaci o tom, že zpráva vznikla překladem z jiné jazykové verze
{{Z Wikipedie}} zpráva zobrazí informaci o tom, že zpráva vznikla za použití Wikipedie
{{Copyvio}} zpráva upozorní na možné porušení autorských práv
{{Redaktor}} uživatelská stránka, diskuzní stránka zobrazí statistické informace o redaktorovi
{{Nálepka}} uživatelská stránka vloží nálepku
{{Přesměrování na jinou wiki}} uživatelská stránka, diskuzní stránka zobrazí informaci, že se stránka nachází na jiné Wikipedii
{{Vítejte}} diskuzní stránka přivítá nového redaktora
{{Náhled}} diskuzní stránka upozorňuje vkladatele zprávy na funkci náhledu
{{Spam}} diskuzní stránka upozorňuje vkladatele na nevhodnost jeho zprávy
{{Nepodepsáno}} diskuzní stránka doplní chybějící podpis redaktora
{{Smazat}} kdekoliv navrhne stránku na rychlé smazání
{{Odpověď}} diskusní stránka odešle konkrétnímu uživateli zmínku