Wikizprávy:Interwiki

Interwiki (česky též mezijazykové odkazy) je ve Wikizprávách takový tvar vnitřního odkazu, který umožňuje propojit více stránek obsahově stejných (či podobných, viz níže), psaných však v jiných jazycích na různých jazykových mutacích Wikizpráv. Interwiki odkazy se zobrazují vždy v levém panelu dole pod nadpisem V jiných jazycích a bývají řazené podle abecedy.

Interwiki odkazy je možné upravit přímo v článku zvolením možnosti Upravit odkazy na konci seznamu jazyků nebo na sesterském projektu Wikidata v sekci Wikizprávy (pokud už tam článek má svou položku). Pokud zpráva dosud nemá žádný interwiki odkaz, je možné ho přidat kliknutím na odkaz Přidat odkazy.

Na Wikizprávách získávají interwiki odkazy oproti Wikipedii, či jiným projektům nadace Wikimedia, i jeden další význam. Na rozdíl od článku o jednom konkrétním faktu totiž nelze na Wikizprávách dosáhnout stavu, kdy budou dvě zprávy zcela stejného obsahu a mít naprosto totožné téma. Je proto třeba dodržet jistou míru obsahové shody v obou dvou zprávách, nesoudit hned podle názvu, ale podle předmětu a jednotlivých prvků zprávy. I dvě téměř totožné zprávy totiž mohou mít zcela rozličný úvodní titulek.

Související stránky

editovat
  • Jak editovat stránku - Základní informace ohledně editování stránek používajících značkovací systém MediaWiki. Jak vytvořit tabulky, vkládat obrázky či šablony.