Historie stránky se nachází na tomto odkazu.

Dannyho návrh na možné zavření Wikizpráv

Po třech týdnech Dannyho mlčení, na které jsem se rozhodl zareagovat požádáním o nové rozhodnutí technických správců, se najednou Danny probudil a zareagoval. Celkem podle svých zvyklostí nikoli zde, ale na Bugzille - a to najednou nikoli po týdnech, ale během hodiny a půl. Překládám zde jeho text, který je dostupný na https://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=34529.

Danny B.: "Ve skutečnosti jsou výše uvedené počty dezinterpretovány a uvažují pouze vybrané názory a hlasy a opakovaně ignorují některé důležité argumenty.

Extrémní zapojení do diskuse způsobuje nezpochybnitelnou předpojatost, a tak by měl uzavírat diskusi někdo jiný, kdo není zapojen, nebo někdo, kdo není zapojen tak extrémně jako Okino, nehledě na jeho profesionální předpojatost. Ze stejného důvodu jsem neuzavřel diskusi sám, ačkoli se sám nepovažuji za zaujatého, ale proto, že jsem chtěl zabránit podobným námitkám proti mému uzavření.

Na druhou stranu já vidím výsledky diskuse zcela opačně.

Navíc si nemyslím, že má smysl diskutovat okamžitě znovu (nebo vnímat tuto diskusi jako relevantní), měli bychom počkat nějaké významné časové období (např. půl roku), než začne nové kolo, protože to přivede do diskuse některé nové lidi (ale ne přivedené loutky), aby se otevřely nové perspektivy, a do té doby nemá význam pořád probírat stejné argumenty se stejnou skupinou lidí. (Doufám, že přibyde více nových uživatelů, kteří vytvoří skutečnou komunitu, která vydrží déle než nyní, kdy začnou editovat a poté, co jsou neustále opravovaní a komentovaní jedním aktivním uživatelem, je to znechutí a oni odejdou nebo aspoň sníží aktivitu na sporadické příspěvky. Jinak asi nemá význam pokračovat s wiki jako odděleným projektem a ten by se měl vrátit na Inkubátor."

Já už nevím, co k tomu říct, abych nebyl vulgární. A ani to v detailech nechci komentovat.

V tuto chvíli je na místě nová diskuse - má Danny, muž, který má čas diskutovat na Bugzille, ale záměrně nediskutuje tady na Wikizprávách, právo na Bugzille hrozit zavřením Wikizpráv? Jsou podle Vás Wikizprávy v takovém stavu, že je jejich zavření na místě?

Je podle Vás chybou, pokud libovolní zdejší redaktoři opravují cizí zprávy a vysvětlují ostatním, třeba novým redaktorům, co dělají špatně? Není právě to principem wiki?

Tohle je už podnět, který přesahuje rozměr Wikizpráv, to je podnět k diskusi pro celou českou komunitu Wikimedia - máme mít Wikizprávy?

Já osobně hrozbu zavření Wikizpráv odmítám a dál budu - stejně jako v uplynulých letech usilovat o to, aby Wikizprávy přinášely kvalitní zprávy a aby se projekt krůček po krůčku rozvíjel. A nehodlám v tom už vůbec ustupovat Dannymu, který proto, že je ve zjevné menšině, vyhrotil na Bugzille spor takovým způsobem, že vůči mně vykonstruoval obvinění z jednání, které dle něho ohrožuje existenci celého projektu.

Prosím Vás o jasnou odpověď, na jakou stranu se stavíte. Okino (diskuse) 30. 4. 2012, 01:11 (UTC)

Ten překlad není v některých pasážích správný, ale to je vedlejší, budu předpokládat, že to je jen "ztraceno v překladu" a ne úmysl. Co je důležitější, je to, že jsou tu (opět) nesprávně a tendenčně interpretována má slova.
Co se místa diskuse týče, tak zaprvé jsem tady na několika místech diskutoval dostatečně, ale zjevně to nebylo vnímáno, nebo to bylo ignorováno a zadruhé, Bugzilla není určena k diskusi, ergo na ní - na rozdíl od některých uživatelů, kteří si to neuvědomují - nediskutuji. Tvrzení o "záměrném" nediskutování je ukázkový předpoklad špatné vůle, nehledě na to, že se (společně s tvrzením, že jsem nereagoval zde) nezakládá na pravdě. Byl jsem teď nějakou dobu mimo dosah Internetu, takže jsem se nevyjadřoval nikde k ničemu. Ale jak jsem se k němu dostal, tak jsem hned zareagoval. Ocenil bych, kdybych byl takovýchto výpadů ušetřen a diskutovalo se zde pouze k věci a v konstruktivní rovině. Děkuji.
Ne, není chybou, že libovolní zdejší redaktoři opravují cizí zprávy a vysvětlují ostatním, co dělají špatně. Záleží ovšem na tom, jak se to dělá. A pokud si vezmu, že prakticky každý z nových redaktorů dříve či později došel do interakce s Okinem a následně vyšuměl, logicky mi to implikuje závislost. To jsou pouze kupecké počty, nic víc.
Co se zavírání projektu týče, tak já ničím nikde nehrozím. Zavírání projektů (= přesun zpět do Inkubátoru) je jeden z procesů vývoje. Zpravidla ozdravný a s pozitivními výsledky. Zavíraly se (a i jsem tu na to zavírání v minulosti již upozorňoval) i větší projekty než jsou české Wikizprávy, děje se to mj. v okamžiku, kdy je signifikantně malá komunita. A to tady nelze popřít, na což jsem ve svém příspěvku upozornil. Tedy mělo by být zdejší primární snahou sem přitáhnout další přispěvatele a maximálně jim umožnit a zjednodušit přispívání (o což jsem se tu několikrát snažil, ale vždy to bylo "starousedlíky" znemožněno).
Okino není zdaleka jediný, kdo se snaží o rozvoj Wikizpráv - například já to dělám ještě od jejich počátku na Inkubátoru. A byli tu i jiní, kteří se snažili. Je otázkou, zda to děláme dobře, když se Wikizprávy nikam nerozvíjejí (zvyšování počtu článků není rozvoj), ba co hůře, ony stagnují až upadají.
Hrozbu uzavření sice lze demonstrativně odmítat, ale pokud se tu nezvětší komunita a projekt se nezačne rozvíjet, dříve či později si toho někdo ze zodpovědných všimne a přesun na Inkubátor už nebude jen teorie, ale reálný Damoklův meč. A to by tu měli mít všichni lidé na paměti.
Myslím, že je na čase položit si především otázku, kam chceme dále směřovat. Každopádně co si pamatuji, tak už zde v průběhu času řada lidí řekla, kam nechce - že z toho nechtějí mít další klasický zpravodajský web. Je tedy otázkou, zda přibližování se tradičním postupům a blokování nových a novátorských postupů majících za cíl přitáhnout další přispěvatele je v souladu s názory těchto lidí. Ale to už je na jinou diskusi... Každopádně nekonstruktivní diskuse pořád dokola žádnému rozvoji nepomohou.
Danny B. 30. 4. 2012, 02:15 (UTC)
Danny, pokud obviňuješ druhé ze lži bez důkazů, tak sám říkej pravdu aspoň tam, kde důkazy existují. Poslední diskusní příspěvek, který obsahoval výslovně několik otázek na Tebe, tu byl od 9. dubna; příspěvek s dílčím uzavřením je tu od 18. dubna. Sám jsi byl na Wikizprávách zjevně 12., 16. a 17. dubna. K tomu připočtěme, že 20., 21., 22. a dokonce ještě dnes 29. dubna, než jsem začal psát na Bugzillu, jsi editoval Wikipedii, nejméně v několika případech zjevně osobně bez pomoci jakéhokoli bota. Nevím, jak jsi to dokázal mimo dosah Internetu, asi kouzlem, ale to ani není důležité. Když jsi ale mohl editovat Wikizprávy a Wikipedii, mohl jsi tady zcela jistě něco namítnout nebo reagovat na výslovné výzvy k diskusi. Neudělal jsi to. Jako už po mnohokráté a se stejnou výmluvou.
Zjednodušené přispívání je jedna věc, druhá věc jsou kvalitní zprávy. Na Wikipedii také máme jako vzory Nejlepší články, které nenapíše žádný začátečník, který by měl psát jednoduše. Myslíš, že odrazují? Tak je tam zrušme a pišme zprávy jednoduché! A nikdy, opakuji nikdy, jsem netrval na tom, že je třeba psát články hned dokonale. Na to moc dobře znám prostředí wiki. Vím, že když někdo udělá základ zprávy horší, druhý (nejčastěji já - ale i po mně tu Milda nebo Tchoř opravují zprávy) ho opraví. To naopak u Tebe se několikrát objevil názor, že když něco někdo udělá, musí to udělat okamžitě bez chyb, a že Ty nejsi povinen to po něm opravovat. Jako odstrašující způsob jednání pak hodnotím, že jsi mi to nikdy nevyčetl, nikdy jsi mne na to neupozornil, ale najednou jsi to použil jako argument proti mně na Bugzille!!!
Nemáš žádný důkaz, že odliv redaktorů z Wikizpráv souvisí s mým opravováním jejich zpráv a s tím, že jim vysvětluji, co mají dělat. Ke každému novému přispěvateli se snažím přistupovat individuálně, každému nabízím pomoc, pokud bude potřebovat. To, že mne viníš bez důkazů na základě domněnek z jejich odchodu, je urážející.
Na rozvoji projektu pracuji vytrvale a pevně věřím, že s tímto tvrzením budou souhlasit i ostatní. Nejde jen o psaní článků. Provedl jsem Tebou měsíce a roky slibovanou revizi kategorií dat, píšu zprávy, vymyslel jsem některé nápady, co dělat, propaguju Wikizprávy na Facebooku a dělal jsem to ve Wikimediu a na Wikikonferenci, zapojil jsem se řadou konstruktivních návrhů do diskuse o Tvém návrhu. Žádný nový a novátorský postup jsem neblokoval (ani nemůžu - na rozdíl od Tebe, který jsi dosud v podstatě jen svým jedním hlasem přesvědčil o své pravdě správce na Bugzille). Svůj novátorský postup jsem navrhl a dál ho průběžně rozvíjím a propaguji (přiznávám, že zatím bez většího ohlasu). Naopak Ty jsi na svůj novátorský postup tři měsíce ani nemákl, a to opět navzdory výzvám. To, že si i v tomto případě vůbec troufáš naznačovat, že údajné stagnování Wikizpráv je moje vina, je ostudné.
Celá tahle diskuse je pro mne neuvěřitelně urážející a já opravdu prosím všechny, komu na Wikizprávách záleží, aby dali najevo, jaký přístup je podle nich lepší - jestli Dannyho, nebo můj. Protože bude-li to takto pokračovat, opravdu ztratím zájem na Wikizprávy přispívat. Trávit hodiny času, psát stovky článků, pokoušet se o diskusi - a pak se dočíst od editora, který tu čtvrt roku nic podstatného neudělal, že to je mojí vinou, že Wikizprávám hrozí zánik, to mne znechucuje a od další činnosti odrazuje. Možná když budu psát tak často jako Danny, budou na tom Wikizprávy líp...
Nebo existuje druhá varianta, na kterou tady všechny znovu transparentně upozorňuji (jako vždy - všechno tu dělám transparentně, to Danny tu mlčí a pak začne kritizovat na Bugzille): Přistoupím k tomu, že jako Danny budu ignorovat komunitní podstatu projektů Wikimedia, převezmu čistě osobní odpovědnost za Dannyho odstavení a zkrátka ho na dlouhou dobu zablokuji, jak to Danny udělal před lety na Wikislovníku s Paluem. A to proto, že to vzhledem k jeho chování, ignorování diskuse, opakovaným osobním útokům a lživému obviňování ze škodlivého jednání budu považovat za jedině prospěšné. Okino (diskuse) 30. 4. 2012, 03:00 (UTC)

Tak hrozit uzavřením wikizpráv asi může, kdo chce. Komu by v tom nadace vyhověla, to nedokáži odhadnout. Myslím, že zavírat české wikizprávy v tuto chvíli potřeba není. Sice je komunita v tuto chvíli velmi malá a navíc velmi rozhádaná, ale ty hádky nemají vliv na podobu článků. Kdyby tu v podobné situaci probíhala nějaká hádka typu o pravopis, která by se projevovala zuřivými reverty a přesuny, pak by skutečně bylo na místě raději wikizprávy uzavřít. Ale dohadování v zákulisí, zda bude Portál: nebo Rubrika:, kdo pro wikizprávy udělal víc a podobně — to nijak výrazně nezúčastněné přispěvatele ve tvorbě zpráv neomezuje (alespoň mě tedy ne ☺).

Opravovat zprávy ostatních redaktorů je podle mého názoru v pořádku. Sice si myslím, že by zde na rozdíl od Wikipedie bylo možno experimentovat s určitou formou vlastnění článků, kdy třeba styl nebo určité zabarvení zkrátka určuje původní autor, ale vůbec nemám jasno v tom, kde by měly být hranice – a myslím, že to ani teoreticky vymyslet moc nelze, že k tomu lze dojít pouze experimentováním nebo přebráním osvědčených postupů z jiných (větších) wikizpráv.

Wikizprávy v češtině podle mne smysl mají (byť zjevně nepanuje shoda, jak by měly vypadat).--Tchoř (diskuse) 30. 4. 2012, 06:48 (UTC)

Podobně jako Okino a Tchoř si nemyslím, že by se Wikzprávy měly vrátit do inkubátoru jako součást "očistného procesu". Oproti ostudě českých wikiprojektů pod patronací Nadace, tedy Wikiverzity. Když srovnám "obsahovou" úroveň těchto dvou projektů, pak za Wikizprávy jsem ochoten se bít, naopak Wikiverzita by se měla vrátit do inkubátoru a odkaz na ní by se měl vyhodit z hlavní stránky Wikipedie a ostatních projektů. --Krvesaj (diskuse) 1. 5. 2012, 18:03 (UTC)


@Okino1: Vidím to jako pokus o manipulaci developerů a zastrašování současné komunity Wikizpráv. Tohle Danny B. dělal už dřív, takže to není nic nového. Prostě nesouhlasí s vaším rozhodnutím a používá nečistých praktik, prosazení svého názoru.--Juandev (diskuse) 5. 5. 2012, 06:21 (UTC)
Být vámi tak se tím nenechám vyvést z pohody. Wikizprávy tu samozřejmě mají svoje místo a nemá cenu o tom diskutovat (když o tom budete diskutovat, dosáhl svého - vystrašit vás). To co tu předvádí Danny B. je trollování. Být vámi bych se spíše zamýšlel jak ochráníte komunitu a pověst projektu před trollováním (zvlášť když je tu Danny B. správce a byrokrat, tak to působí blbě). Podívejte se, jako správce a byrokrat má mnohem větší sílu rozvracet Wikizprávy, protože mu developeři a jiný staff budou spíše důvěřovat.--Juandev (diskuse) 5. 5. 2012, 06:21 (UTC)
Nedávno jsme na Wikiverzitě zažili podobný případ, kdy Danny B. zvrátil jasné rozhodnutí komunity (4:1) tvrdíce stewardovi, že jsou "objections" (stejné slovo používá tady na bugzille) a zpochybňujíce členy komunity, kteří mohou hlasovat (nakonec prý 2:1). Steward to asi moc neřešil, protože Dannymu vyhověl a práva importéra mi operativně odebral. Kdyby jsme se v tom nezačali rýpat, tak by jsme vůbec nezjistili co se stalo a proč. Nakonec se steward omluvil a vyzval k opakování voleb. Takže ve výsledku Danny B. dosáhl svého. Což je podle mého názoru trollování.--Juandev (diskuse) 5. 5. 2012, 06:21 (UTC)
Pokud má Okino pocit, že je ve sporu s Dannym B., doporučuji sledovat tento ŽOK. Já jsem prý také ve sporu s Dannym B.--Juandev (diskuse) 5. 5. 2012, 06:21 (UTC)
Jako jeden ze zakladatelů Wikizpráv (tím druhým byl Orange.man, ale ten má asi dnes jiné starosti, než jsou wikiprojekty) bych se rád k tomuto vyjádřil. A to i přesto, že jsem momentálně neaktivní uživatel (nebijte mně za to :-). Myšlenka, aby se projekt zavřel a vrátil na Inkubátor mi připadá jako přímý útok na české Wikizprávy a jako urážka komunity. Především pak Okina, který se o rozvoj projektu zasloužil asi nejvíce, a také dalších, kteří přispěli. To, že jsou české Wikizprávy malé rozhodně neznamená, že by se měly zrušit. Malých projektů - menších než tento - je rozhodně ve wikisvětě více (wikipedie v afrických jazycích, např. bulharské Wikizprávy). A nikdo je nezavírá. --Aktron (diskuse) 7. 5. 2012, 12:58 (UTC)

Import z Inkubátoru

Zdravím. Ukázalo se tu, že ne všechny diskuse z Inkubátoru byly přeneseny sem (a přesto se na ně odkazovalo a argumentovalo jimi). Jelikož Danny, který je na Inkubátoru správcem, na opakované prosby i žádosti o napravení tohoto stavu nereagoval, požádal jsem tamní správce o obnovení části stránek, na kterou jsem přišel. Z těch jsem naimportoval tyto komunitní stránky, které mi přišly dosud nějak relevantní (a hlavně se zdá, že dosud nebyly importované):

Diskusní stránkou je přitom pouze poslední zmíněná, která by tak měla zahrnovat veškerou archivovanou a relevantní diskusi o směřování Wikizpráv na Inkubátoru.

Prosím všechny, aby ten import případně zkontrolovali nebo zkontrolovali obsah oněch stránek a odstranili zjevně neplatný obsah. Můžete také prohlédnout stránku Incubator:User talk:MF-Warburg/Archive1#Wn/cs, kde je seznam obnovených stránek na Inkubátoru, zda by se z nich neměly naimportovat ještě nějaké další. Zhruba do týdne chci případně poprosit tamní správce, aby všechny stránky znovu smazali, ať jim tam zbytečně nepřekážejí. Děkuji.

Pokusil jsem se v rámci svých možností naimportovat všechny stránky, které by měly být dodnes relevantní. Měli bychom tedy mít k dispozici kompletní diskusi o vývoji Wikizpráv a nikdo by již tedy neměl mít možnost vycházet z toho, co si (údajně) sám nalezl ve smazaných stránkách. Doufám, že to prospěje úrovni budoucích diskusí. Pokud ještě nějaké další smazané diskuse na Inkubátoru existují, měl by se kdokoli, kdo se na ně bude pokoušet odkazovat, nejprve postarat o jejich import. Okino (diskuse) 16. 5. 2012, 18:21 (UTC)

Díky, ale sám se nechystám vést nějaké spory a odkazovat na starší diskuse, takže se mi do nějakého většího procházení nechce investovat čas.--Tchoř (diskuse) 16. 5. 2012, 19:49 (UTC)
<ironie>To je fajn, že víme, že kvůli nechuti vést spory nechceš procházet třeba Wikizprávy:Pravopisné rady nebo Wikizprávy:Často kladené dotazy, tedy stránky, které se spory tak neoddělitelně souvisejí...</ironie> Možná by sis ale všiml, že kvůli (potenciálním) sporům sem byly naimportovány tak maximálně dvě z těch osmi uvedených stránek, a když už nemáš chuť odvedenou práci ocenit, tak by sis mohl aspoň odpustit podobné poznámky. :-( Okino (diskuse) 16. 5. 2012, 20:27 (UTC)
To první slovo, totiž „Díky“, bylo ocenění. Řekl bych, že celkem konvenční formou. Zbytek bylo vysvětlení, proč nebudu investovat čas do nějakého většího procházení, a bylo myšleno vzhledem k tomu, že na prohlédnutí těch dalších neimportovaných je jen zhruba týden, tedy to spěchá. U stránek, u kterých to tak nespěchá, se asi časem k prohlédnutí dostanu. Odporovací spojka „ale“ zde má ten význam, že přestože Tvou práci považuji za užitečnou, sám ve větší míře přiložit ruku k dílu nehodlám. Tato informace se může hodit třeba až budeš rozvažovat, zda již nechat články smazat, nebo zda ještě čekat, zda je někdo jiný bude procházet (na mne nečekej). --Tchoř (diskuse) 16. 5. 2012, 21:21 (UTC)--Tchoř (diskuse) 16. 5. 2012, 21:54 (UTC)
Nojo, jenže... Právě i ten seznam importovaných stránek ukazuje, že celý import z Inkubátoru se netýká pouze sporů (byť byl jedním sporem iniciován)... Kdyby to tak bylo, tak bych tam i já prostě nechal těch sedm stránek kromě původní diskuse. Ale ukázalo se, že jsou tam i jiné, užitečné stránky - a tak jsem poprosil, aby ostatní ještě - než se to zase smaže - posoudili, jestli nejsou užitečné i některé další, které jsem tam nechal... Okino (diskuse) 16. 5. 2012, 22:25 (UTC)
Já Ti věřím, že jsi to posoudil dobře. --Tchoř (diskuse) 17. 5. 2012, 05:30 (UTC)

Tím importem došlo v několika případech k porušení autorských práv. Některé z těch stránek nebyly importovány záměrně, aby se práva neporušila.
Danny B. 6. 6. 2012, 09:19 (UTC)

A řekneš nám i to, ve kterých případech k tomu došlo, nebo nás necháš hádat? Nebo s tím dokonce hodláš něco sám udělat? Okino (diskuse) 6. 6. 2012, 14:06 (UTC)

Hlas Ameriky

Hlásím pro zájemce, že Hlas Ameriky změnil svou anglickojazyčnou stránku a naše šablona {{Překlad VOA}} pro anglické zprávy přestala fungovat. :-( Časem snad vymyslím(e), jak ji opravit pro nové zprávy - ale co ty staré...? Je otázka, jestli je vůbec dokážeme dohledat... Budeme to nějak opravovat, nebo to jen nahradíme nějakým mrtvým odkazem (tj. označením, že odkaz už nefunguje)? Dík. Okino (diskuse) 16. 5. 2012, 20:43 (UTC)

Zajímavé, že pro některé zprávy (Po srážce s autem zemřelo v Itálii osm cyklistů) šablona nadále funguje. Aby to nebylo tak, že prostě udělali nějakou čistku archivu. --Tchoř (diskuse) 16. 5. 2012, 21:52 (UTC)
Ne, žádnou čistku nedělali (stačí zkusit hledat zprávy podle názvu). Je to dané tím novým systémem. Některé zprávy jsou nadále přístupné, ale přesměrovávají se na novou adresu, jiné se nepřesměrovávají vůbec a hážou rovnou chybu... Okino (diskuse) 16. 5. 2012, 22:22 (UTC)
Jo, to já zkoušel, ale původně se mi nepodařilo dohledat Céline Dionová porodila dvojčata. Teď jsem to tedy zkusil pečlivěji a vidím, že to tam skutečně je ([1]). Zřejmě jsem to předtím nenašel, protože jsem předpokládal, že u nás uvedený titulek je i jejich hlavním titulkem. --Tchoř (diskuse) 17. 5. 2012, 05:28 (UTC)
Měl by být. Ale někdy ho (v průběhu vývoje události) VOA mění... Anebo i z jiných, mně neznámých důvodů. Okino (diskuse) 17. 5. 2012, 08:30 (UTC)

Update on IPv6

 

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it, as well as the full version of this announcement on Meta)

The Wikimedia Foundation is planning to do limited testing of IPv6 on June 2-3. If there are not too many problems, we may fully enable IPv6 on World IPv6 day (June 6), and keep it enabled.

What this means for your project:

 • At least on June 2-3, 2012, you may see a small number of edits from IPv6 addresses, which are in the form "2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334". See e.g. w:en:IPv6 address. These addresses should behave like any other IP address: You can leave messages on their talk pages; you can track their contributions; you can block them. (See the full version of this announcement for notes on range blocks.)
 • In the mid term, some user scripts and tools will need to be adapted for IPv6.
 • We suspect that IPv6 usage is going to be very low initially, meaning that abuse should be manageable, and we will assist in the monitoring of the situation.

Read the full version of this announcement on how to test the behavior of IPv6 with various tools and how to leave bug reports, and to find a fuller analysis of the implications of the IPv6 migration.

--Erik Möller, VP of Engineering and Product Development, Wikimedia Foundation 2. 6. 2012, 00:49 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

2011 Picture of the Year competition

македонскиnorskpolski

Dear Wikimedians,

Wikimedia Commons is happy to announce that the 2011 Picture of the Year competition is now open. We are interested in your opinion as to which images qualify to be the Picture of the Year 2011. Any user registered at Commons or a Wikimedia wiki SUL-related to Commons with more than 75 edits before 1 April 2012 (UTC) is welcome to vote and, of course everyone is welcome to view!

Detailed information about the contest can be found at the introductory page.

About 600 of the best of Wikimedia Common's photos, animations, movies and graphics were chosen –by the international Wikimedia Commons community– out of 12 million files during 2011 and are now called Featured Pictures.

From professional animal and plant shots to breathtaking panoramas and skylines, restorations of historically relevant images, images portraying the world's best architecture, maps, emblems, diagrams created with the most modern technology, and impressive human portraits, Commons Features Pictures of all flavors.

For your convenience, we have sorted the images into topic categories.

We regret that you receive this message in English; we intended to use banners to notify you in your native language but there was both, human and technical resistance.

See you on Commons! --Picture of the Year 2011 Committee 5. 6. 2012, 18:09 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Zaplevelování Wikizpráv špatným kódem

Snažil jsem se tu dlouhodobě postupně odstranit či opravit veškerý špatný kód, a to jak z hlediska syntaktického, tak i sémantického a přístupnosti. Zbývalo už jen několik stránek v řádu jednotek a nyní jich je přes 60. A vzhledem k tomu, že mezi nimi jsou i často používané šablony, tak celkový počet stránek se špatným či nepřístupným kódem je ve stovkách. Musím s politováním konstatovat, že zatímco Wikizprávy vzhledem ke své malosti mohly být prvním českým projektem, který je plně HTML5 kompatibilní a plně přístupný, (a dlouho také při mé údržbě vedly) tak se během několika málo okamžiků propadly až na průběžné třetí místo.

Příčina je prostá - importování značně nekorektních konstrukcí z Wikipedie a jejich masivní rozsévání botem. A to jsem ještě nezmínil fakt, že se sem zatahují nevhodné postupy a procesy, které zde nebyly a dokonce i na Wikipedii už jsou vnímány jako zastaralé nebo nevhodné.

Takže nejenže velké množství mého dlouhodobého úsilí přišlo kvůli nerozvážnosti vniveč, ale zároveň byla vcelku čistým a přístupným Wikizprávám na řadě míst tato kvalita zhoršena.

Jsem zastáncem toho, že to není správný vývoj a že je třeba to zarazit dříve, než se to rozroste do nezvladatelných olbřímích rozměrů české Wikipedie, jejíž kvalita je z technického hlediska mizivá.

Navrhuji proto, aby se nové (obzvláště často používané) věci nezaváděly bez předchozí diskuse. Obsah šablony se dá ladit, ale když se botem něco rozeseje hromadně, tak už to tak jednoduché není - musí se to zase botem hromadně opravovat, nebo v horším případě ručně.

Danny B. 6. 6. 2012, 09:15 (UTC)

I v tomto případě, pokud tedy nemáš záměr pouze ukázat, jak to ostatní dělají špatně, bude třeba, abys nás nenechal hádat a informoval nás, o jaké stránky jde. Z Tvého popisu totiž nemůže být nikomu vůbec nic jasné, neuvádíš, kdy byly Wikizprávy tak čisté, že tu byly tři chybné poslední stránky, ani do kdy se tu ty stránky zhoršily (a to dokonce "během několika okamžiků" - sic!). Není ani jasné, jaké úpravy prováděl jaký bot, já si totiž ani nejsem vědom, že by tu nějaký bot v dohledné minulosti masivně rozséval nějaké importované šablony. Zkrátka kdo nemá křišťálovou kouli, neví nic o tom, které stránky jsou problematické a v čem případně v minulosti udělal chybu.
Pokud jde o diskuse, já osobně nejsem vůbec proti diskusím. Naopak. Myslím, že absencí ochoty k diskusi tu vynikají jiní... Okino (diskuse) 6. 6. 2012, 14:22 (UTC)

Po špatných zkušenostech z diskusí na řadě jiných míst se vyjadřuji zcela záměrně obecně, neb jde o obecný jev. Kdykoliv se totiž zmínilo něco konkrétního, diskuse se stočila na řešení toho jediného případu a obecný výstup nevznikl, ba co hůře, často to skončilo flejmem započatým uražeností toho, jehož úprava byla zrovna zmíněna jako příklad. Jinak co se bota týče, pokud vím, na obsah tu běhá jediný...
Danny B. 6. 6. 2012, 14:51 (UTC)

S opatrným přístupem při zavádění technických novinek souhlasím.--Tchoř (diskuse) 6. 6. 2012, 16:08 (UTC)

Můžu se víceméně jen zopakovat. Není mi jasné, o co tu vlastně jde. Diskuse o zaváděných převratných novinkách tu vždy byly zvykem. Dokonce i touto svou opakovanou účastí v této diskusi, ve které se nijak nevyznám, chci naznačit, že opravdu mám zájem vést diskusi, byť by bylo příjemnější, kdyby druhá strana (ať už to bude kdy kdokoli) vedla diskusi spíš tím způsobem, že bude pokládat otázky, nebo odpovídat na otázky položené. Ale opakuji: Vždy se snažím vést diskusi a nikdy neusiluji o to, abych nějaké řešení blokoval.
Nevím, snad tu stojíte o to, abych se třeba zavázal, že budu diskutovat o chystaných technických novinkách, atd. Ale tady Vás musím oba, ale zejména Dannyho upozornit na jednu věc, které si - možná - nejste dostatečně vědomi. Já na rozdíl od Dannyho (a možná na rozdíl od Vás obou, jak je na tom Tchoř v této oblasti, přesně nevím) rozhodně nejsem odborník na techniku. Přesto se dle svého nejlepšího vědomí a svědomí snažím i na tuto stránku dbát a dle zásad platných na Wikipedii se nevyhýbám tomu, abych třeba i v oblasti tvorby bota nebo šablon udělal to, co považuji za užitečné. Jsem otevřený poučení a jsem vždy připraven chyby, které jsem nevědomky a omylem udělal, sám napravit. Ale při nejlepší vůli často nebudu moci posoudit, co je skutečná technická novinka a co není. Stejně tak nyní bez návodu, který mi Danny odpírá poskytnout, vůbec netuším, kde došlo k nějaké chybě a zda jsem ji udělal já, ba dokonce ani netuším, kdy a jakou jsem tu zaváděl technickou novinku. Ne, je mi líto, ale nejsem natolik vzdělán, abych to mohl řešit.
Takže ano, ve chvíli, kdy si budu vědom, že zavádím nějakou podstatnou novinku, a to nejen technickou, ale jakoukoli jinou, budu na to jistě upozorňovat a s největší pravděpodobností usilovat o diskusi. Když si toho ale vědom nebudu, nezbývá nic jiného, aby ti, kteří si to uvědomí při sledování posledních změn či nástrojů, které k tomu mají vytvořené, na takový fakt upozornili mne i ostatní a zejména aby včas varovali před chybami, ke kterým případně dochází. Zavazuji se nyní akorát tak k tomu, že v takovém případě budu plně k dispozici, aby se podobné chyby napravily. Víc toho opravdu nesvedu, jedinou cestou, jak tomu bránit, je aktivní přístup všech zainteresovaných. Okino (diskuse) 7. 6. 2012, 21:02 (UTC)

Tak <cite> sis už po sobě opravil, dobrý začátek. Některé šablony upravím při přechodu na nový systém. A na odstranění některých častějších výskytů nepravostí se asi použije bot. Tolik k technické stránce. Ta koncepční bude horší oříšek.
Danny B. 9. 6. 2012, 14:22 (UTC)

Tak pro jistotu - "cite" jsem si po sobě ještě stále neopravil, jen jsem s tím začal hned, jak jsem zjistil, že to není správná cesta, a jak jsem na to měl čas. Dál budu prohlížet další zprávy a zjišťovat, kam jsem to ještě nasekal. Vyhledávání Mediawiki na to (uživateli mých znalostí) nefunguje, tak to budu dělat ručně, kdyby mi někdo (z nějakého dumpu??) vytáhl seznam všech zbývajících, tak by to pomohlo, ale i bez toho se tím někdy prokoušu. Jen dodám, že - asi dobře míněná - poznámka, že jde o "dobrý začátek", ve skutečnosti nevyznívá zase dosti nevhodně. Nejde totiž o žádný začátek, takhle jsem to dělal vždy - když jsem se dověděl, že je něco špatně, tak ve chvíli, kdy jsem na to měl čas, jsem to sám po sobě opravoval... (nebo i po ostatních...).
A dodám, že mi nadále zůstává záhadou, jestli opravdu kdysi můj bot někdy způsobil to, o čem jsi tu psal, anebo jestli to způsobil jiný bot, nebo jestli vůbec nějaký bot něco takového někdy udělal... A novou záhadou je "koncepční stránka", o které zase nikdo netuší, jaký oříšek na nás vlastně chystáš... Okino (diskuse) 9. 6. 2012, 16:22 (UTC)

Autorská práva a WWF

Ahoj. Narazil jsem na to, že jsem v minulosti jako přijatelné pro Wikizprávy používal překlady z WWF. Jenže jejich licence je CC-BY-SA, zatímco naše je CC-BY. Ne, že by tím došlo úplně k porušení autorských práv, jelikož naše převzetí autorská práva WWF víceméně splňuje, ale mohlo by to vést k porušení těch práv v případě dalšího převzetí. Jestliže je můj výklad správný, je to chyba a já ji samozřejmě napravím. Co myslíte Vy - mám pravdu nyní, nebo jsem ji měl před tím? Díky. Okino (diskuse) 9. 6. 2012, 19:28 (UTC)

Nedávno jsem se na to zrovna Mormegila ptal, zde je odpověď:
Dílo pod CC-BY mohu uvolnit pod CC-BY-SA, naopak nikoli (tím bych porušoval celý ten copyleft, který je jediným rozdílem mezi těmi licencemi).
Danny B. 9. 6. 2012, 19:32 (UTC)
Osobně celkem věřím tabulce na wiki.creativecommons.org. --Tchoř (diskuse) 10. 6. 2012, 17:38 (UTC)

Mobile view as default view coming soon

 

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it, as well as the instructions on Meta)

The mobile view of this project and others will soon become the default view on mobile devices (except tablets). Some language versions of these projects currently show no content on the mobile home page, and it is a good time to do a little formatting so users get a mobile-friendly view, or to add to existing mobile content if some already exists.

If you are an administrator, please consider helping with this change. There are instructions which are being translated. The proposed date of switching the default view is June 21.

To contact the mobile team, email mobile-feedback-l lists.wikimedia.org.

--Phil Inje Chang, Product Manager, Mobile, Wikimedia Foundation 16. 6. 2012, 08:26 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Sociální záložky

Naprogramoval jsem udělátko na sociální záložky. Můžete si ho zapnout ve svém nastavení.

Danny B. 16. 6. 2012, 22:24 (UTC)

Jsem proti tomu, aby bylo zapínací pouze v nastavení. Sdílecí ikony jsou v médiích zcela běžné a vždy jsou přístupné všem, nikoli pouze na vyžádání. V minulých diskusích se zdejší redaktoři opakovaně vyslovili pro zavedení záložek obecně, poté byl tento systém zaveden a nikdy nezazněla žádná námitka, že sociální záložky nemají být ve všech zprávách. Pro systém "na vyžádání" na Wikizprávách nikdy žádný konsenzus nebyl a odstranění sociálních záložek bylo provedeno bez jakékoli diskuse a bez existujícího konsenzu.
Pokud jde o nedávnou Dannyho žádost o to, že pokud někdo chce provést zásadní změny v systému, má o nich předem diskutovat, tak si můžeme vzít právě tohle za příklad. Tato "diskuse" (což ve skutečnosti žádná diskuse není, protože zavedení systému není předloženo k diskusi, ale jako fakt) vznikla 16. 6. ve 22:24, o 23 minut později byla šablona sociální sítě vyprázdněna, v následujícím dni bot Jana D. - zjevně na Dannyho žádost - vymazal šablonu z více než 100 zpráv a šablona byla vymazána. Takhle si tedy diskusi před zavedením nějaké novinky rozhodně nepředstavuji.
V první řadě ale skutečně podle výsledku předchozích (byť třeba stručných) diskusí i podle existující praxe v mediálních webech vyzývám k tomu, aby byly sociální záložky defaultně zapnuty - a kdo je nechce, ať si je vypne - ten jistě vyjádří i Dannymu příslušný vděk. Okino (diskuse) 18. 6. 2012, 11:42 (UTC)
Ale abych byl spravedlivý, udělátko funguje moc hezky a tímto Dannyho za přeprogramování moc chválím. Tím spíš bude dobře, když bude spuštěné pro všechny. Okino (diskuse) 18. 6. 2012, 11:49 (UTC)

Proč obtěžovat ty, kteří sociální sítě nepoužívají, množstvím pro ně nepotřebných odkazů? Srovnání s médii pokulhává, neboť média zpravidla nemají personalizaci. Námitky proti tomu, jak to původně (ne)fungovalo, rozhodně byly. I přesto byla šablona dále šířena. Nicméně zatímco předchozí způsob fungoval jen v nějakých 6 % zpráv, současné řešení je přidává automaticky do všech zpráv, tudíž jsem z tohoto pohledu jen opravil nefunkční nesmysl tak, aby fungoval dle - jak sám tvrdíš - vůle redaktorů. Jinak v žádném případě nejde o zavádění novinky (kde jsem apeloval na diskusi), ale o opravu již zavedené a nediskutované (co se technického provedení týče) featury.
Danny B. 18. 6. 2012, 12:29 (UTC)

Možná bychom mohli skrýt i záložku editovat - proč ji ukazovat těm, kteří ji nepoužívají - ať si ji zapnou jen ti, co o ni mají zájem, ne...? Anebo třeba odkazy na ostatní projekty, ty taky každý nepotřebuje... Ať si je zapne, kdo chce...
Komunita Wikizpráv se dohodla na tom, že záložky jsou vhodným rozšířením článků a nikdo nikdy nenavrhoval, že mají být pouze na vyžádání, tj. platí konsenzus, že záložky mají být pro každého. Právě to je novinkou, že tato vlastnost má být dostupná pouze pro jednotlivce, kteří se o ní dovědí (navíc není známo, jak by se o tom vlastně měli dovědět!!!!), místo toho, aby byla dostupná pro každého. A to je novinkou, protože předchozí diskuse vedly k závěru, že sociální záložky mají být dostupné pro každého. A jelikož toto je změna v rozporu s tímto závěrem předchozí diskuse, žádám, aby byly záložky zapnuty pro každého, dokud diskuse nedospěje k opačnému závěru. A na místě je také, abys Ty předložil argumenty, v čem je fakticky výhodnější opačné řešení.
Aplikace do více zpráv byla odložena kvůli pokusu o diskusi s Tebou, který vyšuměl vinou Tvých osobních útoků na ostatní. Až měsíc a půl poté byla šablona pro nové zprávy doplněna tak, aby sociální sítě přidávala do všech nových zpráv - a to automaticky (a masově) - když z ticha vyplynulo, že o diskusi není zájem. Takže ano, 6 % zpráv to bylo z celého počtu, ale bylo to zároveň 100 % nově zakládaných zpráv. Bot mohl výhledově kdykoli šablonu doplnit i do zpráv předchozích a systém by sice byl méně pružný a pohotový než Tvůj, ale stejně tak úplný a vytýkat mu neúplnost je irelevantní.
Když jsme navíc u toho, právě šablony nových zpráv jste s botem vůbec neopravili, takže by při zakládání nových zpráv vznikaly nové nedodělky. Napravuju za vás...
A když už sám používáš silná slova, tak s dovolením ocituji: Pokud budou záložky přístupné každému (a kdo bude chtít si je vypnout, bude moci), bude to užitečné, daleko užitečnější, než to dosud bylo. Pokud budou utajené, a pouze ten, kdo se o nich jakousi neznámou náhodou doví, bude si je moci zapnout, bude to právě Tvými slovy "nefunkční nesmysl". Okino (diskuse) 18. 6. 2012, 13:10 (UTC)
Nebylo to 100 % nově zakládaných zpráv, viz například Libyjský soud poslal 24 cizinců do vězení za pomoc Kaddáfímu nebo V Pákistánu krátce blokovali Twitter kvůli obrázkům Mohameda. Nemyslím si, že by se někdy dohodlo, že mají být odkazy na sociální sítě povinně ve všech článcích a pro všechny, v takové diskusi bych byl pravděpodobně proti.--Tchoř (diskuse) 19. 6. 2012, 08:26 (UTC)
Tak jsem to pro všechny zapnul. Budiž tedy místo pro diskusi, co s tím dál a proč. Okino (diskuse) 18. 6. 2012, 20:37 (UTC)
Zase jsem to vypnul. Nevidím diskusi, kde by se dohodlo, že to má být zapnuté, a já osobně jsem proti. Jsem tu pro psaní wikizpráv, nikoliv proto, abych se podílel na reklamě na ksichtoknihu a podobné. Wikizprávy si představuji jako médium, které se snaží být nezávislé jak svým obsahem, tak (ne)provázáním s jinými službami. Nabízet povinně čtenářům nějaký subjektivní nicméně globálně určený výběr sociálních sítí se mi moc nelíbí. --Tchoř (diskuse) 20. 6. 2012, 22:15 (UTC)
Dvě zásadní námitky.
1. Procedurální. V minulosti se tu zcela zjevně dohodla a zavedla praxe dávat šablony do (všech, nebo téměř všech - vychází mi to na více než 98 %) nových zpráv. Proti této úpravě jsi nikdy neprotestoval, pouze jsi - pokud jsem to pochopil - u některých/všech(?) svých nových zpráv tyto šablony nepoužíval. Pokud nyní bráníš tomu, aby byly šablony sociálních sítí u všech ostatních zpráv, porušuješ zavedený konsenzus. Je třeba dodat, že úpravu zavádějící odkazy do všech zpráv, zavedl nově Danny, takže vlastně bychom měli přistoupit (podle Tvého postoje) k tomu, aby se vrátila zpět šablona s tím, že si autor vybere, jestli chce šablonu použít (ale vlastně proč autor??? máme tu snad "vlastnění zpráv"??? - ale to by bylo na diskusi). Domnívám se tedy, že jak Tvůj, tak Dannyho zásah je porušením stávajícího konsenzu a stávající praxe a je zcela nevhodně prosazován silou bez předchozí proběhlé diskuse... A musím dodat, že mne tento postup - nejprve už opravdu otravuje. :-//
2. Faktická. Wikizprávy nedělají povinnou reklamu Facebooku a ostatním sociálním sítím. To Wikizprávy si dělají reklamu na sociálních sítích. Snadné nástroje pro sdílení obsahu na sociálních sítích poskytují všechna moderní internetová média jako službu pro své čtenáře. Je absurdní nesmysl tuto službu zakódovat a požadovat pro ni přihlášení. Jen si představte tuto hlášku: "Sdílejte tuto zprávu na sociálních sítích. Pro zapnutí sdílecích odkazů se zaregistrujte a zapněte si je v nastavení." Pokud by si toho vůbec někdo všiml, velmi rychle by se nám jakýkoli znalec internetu a návyků jeho uživatelů vysmál. Upřímně nechápu, jak mohl Danny, který má ohledně Internetu mnohonásobně větší znalosti než já, s takovým konceptem přijít... Nicméně se zdá, že nic jiného než podobné sdělení budeme muset zavést, jelikož otázka na to, jak se jinak (běžní anonymní) uživatelé o této možnosti dovědí, zůstala nezodpovězena.
Můžeš se koneckonců také zeptat na to, jestli někdo považuje na anglických Wikizprávách sdílecí šablony za reklamu na sociální sítě. Můžeme se jistě pobavit o tom, jestli u nás mají být všechny sociální sítě, které tam zatím máme uvedené (já za základní považuju jen Facebook a Twitter, u ostatních si zdaleka nejsem jistý), anebo jestli se mají dokonce naopak některé doplnit, ale opravdu tím Wikizprávy neudělají reklamu Facebooku.
Pro ilustraci: Facebook >3 miliony uživatelů v ČR, Twitter cca 100 tisíc uživatelů v ČR, LinkedIn cca 200 tisíc uživatelů v ČR. A ve srovnání - průměrná čtenost zpráv na Wikizprávách jsou desítky přečtení denně. Opravdu tím udělají Wikizprávy reklamu Facebooku...? Anebo případně jedno úspěšné sdílení na Facebooku udělá reklamu Wikizprávám...? Správná odpověď je podle mne jen jedna - a podle ní se chovají i podstatně větší a podstatně komerčnější média než Wikizprávy kdy budou. Sdílení na sociálních sítích není nástrojem reklamy sociálních sítí, ale nástrojem propagace toho, co se sdílí. Jistě si můžeme hrát na to, že my, Ó Silné a Vzkvétající Wikizprávy, nikdy nebudeme dělat reklamu odpornému Facebooku. Podle mne by to bylo krátkozraké a v důsledku škodící rozvoji Wikizpráv. Okino (diskuse) 21. 6. 2012, 09:32 (UTC)
Prosil bych odkaz na dohodu o přidávání té šablony do všech článků. Děkuji.
Danny B. 21. 6. 2012, 09:44 (UTC)
Ty odkazy si jistě dokážeš najít sám, kde byla všeobecná podpora pro šablony sociálních sítí. Ale přece jen: Wikizprávy:V redakci/01#Sdílení zpráv (3 redaktoři pro, zcela bez námitek) a Wikizprávy:V redakci/04#Sdílení na sociálních sítích (2 jiní redaktoři pro, znovu zcela bez námitek). Ano, nebylo tam jasně řečeno, že se mají/budou dávat do všech zpráv, ale nikde tam nebyl řečen ani opak. A navíc - vždy byly tyto diskuse uvedené tak, že jsou "po vzoru anglických Wikizpráv", kde se tyto šablony skutečně dávají všude. Kdo to tehdy nechápal, mohl se jistě zeptat. Já bych naopak velmi rád viděl, kde se vedla jakákoli diskuse před tím, než byly šablony masově odstraněné ze zpráv, kde již jednou byly, nebo před tím, než byly zpřístupněné jen přihlášeným a na vyžádání. Pokud vím, tak taková diskuse tu nikdy neproběhla a provedení takového zákroku je silové, nekonsenzuální a proti zásadám wiki. A také výslovně proti zásadám, které jste tu sami s Tchořem po ostatních vyžadovali. Tak se jimi laskavě aspoň sami řiďte, když to chcete po ostatních. Okino (diskuse) 21. 6. 2012, 10:18 (UTC)
No nevidím tam nic o dávání do všech zpráv, ale o založení té šablony. Zato jinde (tento odkaz ti asi vypadl) vidím námitky, mj. právě i proti tomu, jak to bylo vkládáno.
Nicméně svět není černobílý a neexistují jen tato dvě řešení. Možná bys mohl přijít s nějakým konstruktivním návrhem, který nasytí vlka něčím jiným, než kozou. Já netrvám nutně na tom, aby to bylo takto, jak jsem to udělal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a podle toho, jak se mají podobné věci dělat, zato trvám na tom, že minulý přístup (šablony v článcích) byl špatný, a jako takový jej bylo třeba zrušit a nahradit něčím vhodnějším.
Pokud bude nějaký konstruktivní návrh k diskusi, rád proberu jeho technické možnosti. Do té doby svůj čas na Wikizprávách raději strávím odstraňováním zavlečených technických chyb a dalším technickým vylepšováním, což bude mnohem užitečnější než mlácení prázdné slámy.
PS: Abys zase neříkal, že už nikdo nereagoval: myslím, že Tchoř teď pár dní nebude, takže po tu dobu logicky reagovat nebude.
Danny B. 21. 6. 2012, 10:54 (UTC)
Ne, míč vůbec není na mé straně. Znovu konstatuji: Věc byla v minulosti prodiskutována bez námitek, šablona byla založena podle vzoru, jak bylo prodiskutováno. Poté se najednou objevily námitky, ale - ehm, ehm - žádný konstruktivní návrh jsem tam nenašel (a to jsem se tam pokoušel - odkaz sis dodal sám, jistě to ověříš - naznačit, že to umíš udělat lépe a že to třeba časem uděláš nebo navrhneš - ale nic se nestalo). Po období ticha, zcela po vzoru en.wikinews (tedy podle toho, jak se to projednalo) se šablona začala vkládat do článků. Vše tedy šlo podle diskuse a existoval nějaký platný stav. Ten jste teď bez předchozí diskuse zásadně narušili.
A opravdu mi to velmi připomíná věc s rubrikami - tam jsi pro změnu Ty argumentoval tím, že je nějaký platný stav a že nový konsenzus musí vzniknout před změnou. (Nehledě na to, že ten konsenzus i pro rubriky tu existoval, pouze Ty jsi ho - IMO nesmyslně - zpochybňoval a ignoroval úsilí o jakoukoli diskusi.) Takže: Zajistěte si sami nový konsenzus před změnou a vyvolejte sami diskusi před změnou. Ale co děláte místo toho? Bez jakékoli snahy o dohodu nebo kompromis (ba dokonce bez varování) jsi nechal roboticky smazat všechny šablony, odstranili vložení odkazů ze zpráv, tedy jste naráz udělali zásadní zásah do zavedené praxe - ale nikoli vy, ale já mám za vás připravovat nějaký kompromisní návrh? A Ty se mezitím uráčíš věnovat "užitečnější práci"...? - to je super, že jsi zhodnotil, že Tvoje práce je tak užitečná, ale když někdo jiný chce zavést něco nového, tak bez ohledu na to, jestli jinak dělá něco užitečného, musí na Tvou výše uvedenou žádost nejprve podstoupit předchozí diskusi??? Kdy konečně začneš sobě měřit stejným metrem jako ostatním???
S takovým chováním jsem ztratil trpělivost. Revertuji zpět na default, jelikož je to bližší poslední praxi před zrušením šablon. Diskuse je především na těch, kteří zasáhli do zaběhnuté praxe (jak u nás, tak na Wikizprávách obecně, tak koneckonců ve všech médiích). Okino (diskuse) 21. 6. 2012, 11:25 (UTC)

Okino, velmi se mi nelíbí, že se snažíš zesměšnit ideál nezávislosti a naopak bereš jako vzor „komerčnější“ média. Komerčnější média mají jasný cíl … co největší čtenost, přimět co nejvíc lidí kliknout na odkaz, který je třeba ani nezajímá. Stejně jako nepíši články na Wikipedii proto, aby je četlo co nejvíc lidí, ale proto, aby si tam dané informace mohl najít právě ten, kdo je shání, tak ani u Wikizpráv nevidím jako hlavní cíl co největší čtenost. Měl bych snad? A mám za to být ochoten platit stejnou cenu, jako komerční média? Nedávají dárci peníze nadaci právě proto, aby projekty mohly být nezávislé?

Ta reklama by pravděpodobně do jisté míry fungovala oboustranně. Nicméně předpokládám, že sociální sítě umožňují poměrně pohodlně sdílet odkaz i bez toho, že uživateli poskytneme klikátko. To klikátko to jen o něco málo usnadní, a to za cenu, která se mně osobně zdá poměrně vysoká (a ano, konkrétně Facebook je firma podnikající kontroverzní i vyloženě odsouzeníhodné kroky), a navíc mírně obtížnější sdílení alespoň povede k tomu, že odkaz na zprávu bude sdílet jen ten, komu přijde doopravdy sdílení hodná, nikoliv kdejaký ukvapený klikač.

Mimochodem, to srovnávání 3 miliónů uživatelů Facebooku a desítky čtenářů wikizpráv denně (odkud se vlastně to číslo vzalo? – podle přímé klikavosti na těch pár založených mnou bych čekal celkově o něco vyšší číslo) se mi zdá poněkud zavádějící. Pokud někdo nasdílí odkaz, tak se pravděpodobně neukáže všem třem miliónům uživatelům, že? Naopak v Tebou podporované verzi se bude zobrazovat reklama na vybrané sociální sítě všem uživatelům.

Co se týče vlastnění zpráv, myslím, že debaty o tom se budou vracet, protože vzhledem k omezenému času při tvorbě je přirozené, že do zprávy zasáhne málokdo jiný než autor. A myslím si, že bychom v rámci rozvoje wikizpráv měli mít vysokou míru tolerance k individuálním stylům jednotlivých autorů – málo co je odradí snáz, než když se budou zprávy přehnaně sjednocovat, nebo se do nich třeba budou povinně cpát kontroverzní věci typu reklam na sociální sítě. Takže ano, stav, kdy o přítomnosti reklam „rozhoduje“ autor, mi svým způsobem vyhovoval – já i Ty jsme mohli mít „své“ zprávy takové, abychom je považovali za nejlepší možné. Stav, kdy se bez předchozí debaty reklama na sociální sítě objevuje najednou povinně u všech zpráv, mi naopak podstatně vadí.

To nastavení zase vrátím, neboť se domnívám, že přechod od tolerované reklamy na povinnou je podstatný zásah do fungování wikizpráv, který by vyžadoval poctivou diskusi na dané téma.--Tchoř (diskuse) 25. 6. 2012, 22:34 (UTC)

Znovu ostře protestuji. Čistě aktuálně se k věci vyslovili tři editoři, já a Utar jsme byli pro, Tchoř proti, Danny (který to všechno spískal tím, že bez předchozí diskuse nevratným způsobem zasáhl do nějaké praxe, ač právě to v minulosti kritizoval) se k této věci nikdy nijak nevyjádřil (jak příznačné...). V minulosti tu byli další čtyři redaktoři, kteří pravděpodobně souhlasili s nasazením všude, jelikož se vždy hovořilo o anglickém vzoru, kde to tak funguje. Výsledkem ale je, že sociální záložky byly efektivně odstraněny ze všech zpráv, což je podle mne v přímém rozporu se všemi dosud dosaženými dohodami, a přesto je tento nový stav protežován a silou vracen. Nebudu to potřetí revertovat, ale moje skepse k tomu, jak tu funguje komunita a jak se přihlíží k tomu, co bylo v minulosti dohodnuto, znovu narostla... :-/ Moje nechuť účastnit se dále komunitních procesů a diskusí na Wikizprávách už je téměř nepřekonatelná, jelikož zdejší komunitní procesy směřují od dosahování a dodržování dohod stále dál k diktatuře menšiny. :-( Já jsem v minulosti mnohokrát uvedl, že se přizpůsobím názoru většiny, a čekal jsem stejné jednání od ostatních, ale nedočkal jsem se. :-(
K faktické otázce: Domnívám se, že opravdu nejde o reklamu. Pokus odkázat na to, že komerční média, která na rozdíl od Wikizpráv žijí z reklamy a tudíž si pečlivě hlídají, aby jim neunikaly žádné prostředky z toho, co by mohla být reklama - a přesto zdarma používají odkazy na sociální sítě, zjevně byl zcela nepochopen. :-( Takže znovu - ne, komerční média nepovažují sdílecí odkazy za reklamu. Pokus odkázat na to, že na anglických Wikizprávách mají odkazy na sociální sítě a téměř jistě to nepovažují za reklamu na ně, byl asi přehlédnut... :-((
Nepochopen zůstal i argument o potřebě reklamy - Facebook se svými třemi miliony českých uživatelů zkrátka nepotřebuje žádnou reklamu na Wikizprávách, kde čtenost Tvé druhé nejčtenější zprávy je 480 přečtení za měsíc.
Pro jistotu definice reklamy: Reklama je jakákoliv placená i neplacená forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. Ano, můžeme považovat uvedení sdílecí šablony za neplacenou formu propagace služby, ale jaksi tam chybí ten cíl...
Nová je myšlenka o ztrátě nezávislosti. Jsem si jist, že tím, že se v komunitě dohodneme, že ve vlastním zájmu budeme používat sdílecí šablonu, aniž by nás to k něčemu vůči příslušné sociální síti zavazovalo (což nezavazuje), nijak svou nezávislost neohrozíme. Nebo si myslíš, že v minulosti moje zpráva, ve které byly odkazy, byla méně nezávislá než Tvoje zpráva, ve které nebyly? V tom případě prosím o jasné vyložení, v čem se projevovala ta moje závislost na Facebooku, Twitteru apod.
Osobně se spíš domnívám, že se v diskusi projevuje nikoli nezávislost nebo závislost Wikizpráv, ale Tvoje subjektivní averze vůči Facebooku a dalším sociálním sítím... :-(
Takže mé dva jasné závěry pro další diskusi: Uvedení sdílecích odkazů v běžném slova smyslu není reklamou na Facebook, naopak může sloužit jako reklama na Wikizprávy. Svobodné rozhodnutí komunity uvádět sociální šablony nezávislost Wikizpráv nijak neohrozí, jako je neohrozilo v případě dílčího uvádění v 98 % nových článků a jako je neohrozilo ani na anglických, francouzských, španělských, portugalských, ruských a polských Wikizprávách.
Ohledně "vlastnění zpráv": Pokud jde o individuální styl, s přihlédnutím k tomu, aby výsledek v žádném případě nevybočil z rámce zpravodajství, jsem ochoten tolerovat vlastní styl. Ale zrovna otázka umožnění nebo neumožnění sdílení na sociálních sítích podle mne nemá s autorstvím a autorským stylem vůbec nic společného. Okino (diskuse) 26. 6. 2012, 10:38 (UTC)
K sociálním sítím obecně zase takovou averzi nemám. Konkrétně o Facebooku jsem ale slyšel už dost špatných věcí, takže tam ta averze je. Slovo reklama používám zřejmě v širším významu, nicméně nezdá se mi, že by se tím stal můj projev nesrozumitelným. Zobrazováním ikonek a vybízením uživatelů, aby použili k šíření odkazu na wikizprávu tu kterou konkrétní síť, bychom té síti zkrátka (trošičku) pomáhali. Nelíbí se mi to, a nemyslím si, že takové pomáhání wikizprávám stojí za možný zisk – jak už jsem podotkl, domnívám se, že uživatelé ten odkaz mohou sdílet i bez pomůcek, pokud skutečně chtějí.
Co se týče „vlastnění“, tak tam skutečně nevidím důvod, proč mi má být vnucováno, že okolo mnou vytvořených článků budou odkazy na různé služby, třeba od morálně pochybných společností (a jinak si myslím, že si můžeme dovolit povolit leccos, když experimentujeme i s takovou věcí jako jsou ty „historické zprávy“, což je velmi vzdáleno původní myšlence wikizpráv a jedná se na rozdíl od seriózního zpravodajství de fakto o fikci „jak by asi mohla vypadat ta zpráva, kdyby byla bývala napsána tehdy a tehdy“). Wikizprávy by neměly odrazovat případné nové editory tím, že je budou nutit přistoupit na nějaký společný postoj vůči kontroverzním společnostem. Diktatura menšiny pravděpodobně není ideální model, ale to ani diktatura většiny. Nejlepší je nechat v nepodstatných věcech většině i menšině volnost, ať si to každý dělá po svém.
Nějaké argumentování údajnými postoji neaktivních editorů mi nepřijde přesvědčivé, protože ta debata prostě nebyla explicitně o tom, že to bude povinně do všech zpráv – to bych pravděpodobně protestoval už tenkrát a třeba by se mi podařilo ten něčí údajný postoj změnit. Diskuse o tom, zda by to mělo být povinně, neproběhla (stejně jako diskuse o tom, jaké tam budou sociální sítě, která by mi u povinné šablony přišla velmi významná a asi by měla probíhat zároveň).--Tchoř (diskuse) 27. 6. 2012, 11:10 (UTC)
Argumentování tehdejšími postoji je zcela přesvědčivé. Už tehdy to mělo být provedeno a už tehdy to mělo být podrobeno případné diskusi. Když se šablona po letech přece jen udělala, přišla jediná námitka od Dannyho, ale ani on nevedl nějakou konkrétní diskusi, pouze položil sérii řečnických otázek proloženou invektivami o cochcárně. Nikdo jiný námitky neměl, takže opět platí - není diskuse, je souhlas. Nyní bez diskuse byly odstraněny šablony z více než 100 zpráv a není možné je tam vrátit. Já proti tomu znovu protestuju, znovu opakuju, to, co se stalo, není volnost, to je diktatura menšiny. A je to diktatura nediskutujících proti názoru diskutujících. :-///
Co je účelem Wikizpráv? Asi se shodneme, že v konečném důsledku je to především poskytování nějaké služby čtenářům. Současná internetová kultura užívá sdílecí šablony ve zpravodajských zdrojích zcela standardně (namátkový přehled uvádím níže), standardně je používají i významné jazykové verze Wikizpráv a dá se očekávat, že je i čtenáři již považují za obvyklý standard. Pokud je chceme nutit, aby "pokud skutečně chtějí, aby si to sdíleli bez pomůcek", povyšujeme své (a přijde mi, že nikoli projektové, ale subjektivně redaktorské) zájmy nad vcelku oprávněné požadavky uživatelů. Argument, že kdybychom čtenářům ustoupili, tak tím "trošičku (sic!) pomůžeme Facebooku", považuju vzhledem k výše uvedeným číslům a k tomu, jaký by to mělo reálný význam pro Facebook za absurdní nesmysl.
Doporučuju nahlédnout i do diskusí na jiných Wikizprávách, kde obvykle považovali uvedení sdílecích odkazů za povýšení kvality Wikizpráv v rámci uvažování o tzv. web 2.0.
Jak jsem říkal, nehodlám dále revertovat, je to pod moji úroveň. Co ale hodlám, je vyčkat na řešení nastalé situace. Můj postoj odpovídá tomu, co se podle mne v minulosti jasně dohodlo - odkazy podle anglického vzoru, tj. všude. Protože je současný stav v rozporu s touto dohodou (a kromě toho i s logikou věci - mít sdílecí šablony "na vyžádání", aniž by se o nich kdokoli mohl dovědět, je prostě - odpusťte mi to - hovadina...), čekám na Vaše návrhy řešení. A s tím také na to, zda se ukáže, jak jsou ostatní členové komunity ochotni respektovat nezpochybnitelné výsledky předchozích diskusí a hledat kompromisní řešení, nebo zda jen bez diskuse stav změní a povinnost diskuse a hledání kompromisů nechají na ostatních (na mně...). Okino (diskuse) 27. 6. 2012, 13:07 (UTC)
Ta diskuse nebyla o tom, že to bude povinně všude, byla o variantě se šablonou, která někde být může a jinde být nemusí. Byla to diskuse o něčem jiném, než se snažíš prosadit teď. Proti dobrovolné šabloně jsem námitky neměl. Proti povinnému pomáhání vybraným sdílecím službám námitky mám. Že Ty ty dvě situace nerozlišuješ, to neznamená, že nejsou různé.
Nakolik tím pomůžeme nebo uškodíme Facebooku, to je úměrné společenskému významu wikizpráv. Pokud budeme vycházet z toho, že wikizprávy mají nulový vliv, tak jsou samozřejmě úvahy o tom, že něco ovlivňujeme, absurdní. Já takový postoj nesdílím.
Že by čtenářům ty ikonky scházely, to jsou pouhé dohady.
Nemám pocit, že bych nediskutoval. Naopak, do věci jsem se zapojil až poté, co začal být bez diskuse čtenářům mých zpráv nabízen nějaký pochybný výběr sdílecích služeb.--Tchoř (diskuse) 27. 6. 2012, 16:39 (UTC)
Ta diskuse byla o tom, že se po vzoru en. udělá a bude používat šablona social bookmarks. Otázku, zda se má dávat do některých zpráv nebo do všech, sem vnesl jako první Danny, ale diskusi dále nevedl. Nicméně tři lidé (jeden skoro anonym, Jagro a já) se tam vyslovili vcelku jasně, že jsou pro, aby odkazy byly prakticky všude. Danny svůj názor nadále tají, jestli nějaký má... Ty jsi nám ho taky tehdy neřekl. Můžeš si to vyhledat v prosinci 2011 - a můžeš nám třeba i vysvětlit, proč ses tehdy do diskuse nezapojil, když tam hned zpočátku Jagro řekl "Místo a způsob, jak je vkládat, je již na někom z vás, místních." - vše se mohlo vyjasnit už tehdy. Je mi líto, ale proč já mám pořád nést následky toho, že vy diskutujete jen tehdy, kdy se vám zlíbí? Ano, teď máš pocit, že diskutuješ, ale tehdy jsi neřekl ani ň. O Dannym ani nemluvě... :-///
V celé diskusi do této změny není ani jeden Tchořův příspěvek a do oznámení této změny včetně tu jsou celkem tři Dannyho příspěvky, ve kterých ale neřekl vůbec nic o tom, jak si to představuje a proč. A už vůbec není možné říct, že nyní prosazuji něco jiného než dřív - vždy se mluvilo o vzoru en.wikinews a nikdy nebylo řečeno, že se na rozdíl od en.wikinews použijí ad libitum nebo že se skryjí pro nepřihlášené uživatele. (Znovu se musím zeptat - kdo kdy předložil předem ten návrh, ať se odkazy skryjí? Ukažte mi někdo konsenzus na tomto řešení? Odkud se bere právo na to, že toto absurdně nesmyslné řešení je nyní v platnosti? Kde je návrh na nápravu tohoto nesmyslu?) Ať je to jasné: Kdo řekne, že jsem někdy neprosazoval něco jiného, než prosazuji teď, lže. Může akorát napsat, že mu to nebylo jasné, ale to se prostě mohl zeptat. Na diskutování o tom byly tři desítky měsíců, které jste ale nevyužili.
Jelikož - jak vidím - nehodláš respektovat názory jiných, méně aktivních redaktorů, a jelikož Danny je znovu tajemný jak hrad v Karpatech, ještě jednou se Tě pokusím navést na diskuse o tomto tématu na jiných Wikizprávách. Jsem sice kvůli Tvé argumentaci "Tvými zprávami" a "pomáháním sdílecím službám" skeptický, ale přece jen by stálo za to, kdyby ses pokusil poučit jinde... Ač se sem snažím přinášet objektivní argumenty - zvykovost v médiích, praxi na jiných Wikizprávách, faktický dosah údajné reklamy na Wikizprávách a faktickou moc Wikizpráv "pomáhat" sociálním sítím, vliv odkazů na nezávislost Wikizpráv, nějak to nefunguje a nadále tu stojím proti IMO subjektivním názorům, které se jaksi ani nesnažíš vyložit, jen je opakuješ. Pořád jsme se tedy nedověděli, jak ty odkazy ohrozí nezávislost Wikizpráv, nebo v čem podle Tebe spočívá ta zásadní a nepřehlédnutelná pomoc těmto sociálním sítím. Takže když Tě nedokážu přesvědčit já, poptej a podívej se na jiných Wikizprávách. Když přineseš odtud i nějaké argumenty proti, budu rád. Zatím žádné nevidím, nevidím ani návrh na nějaké jiné řešení, vidím jen silové prosazování menšinového názoru a nikdy nedohodnutého existujícího stavu, který byl zaveden zcela nelegitimně a proti všem běžným zásadám známým z Wikipedie. Okino (diskuse) 27. 6. 2012, 19:19 (UTC)
Nezapojil jsem se proto, protože nechci ostatním šlapat po bábovičkách, není-li k tomu důvod. Chce-li někdo vytvořit šablonu s odkazy na sociální sítě a dávat si ji do svých zpráv, tak z toho sice nejsem nadšený, ale proč ho odrazovat od tvorby dohadováním? Jsou to tak nějak jeho zprávy, tak pokud to cítí tak, že to tam patří, tak budiž. Na wikizprávách je zatím místa dost, není potřeba se navzájem příliš buzerovat, naopak, bylo by hezké nechat si klid na tvorbu.
Nevím, co ses snažil prosazovat, ale rozhodně jsi nikde jasně nenapsal, že to chceš mít povinně pro všechny, ani jsem si nevšiml, že bys měl námitky, když to do svých zpráv nedám.
Co se týče nezávislosti: Přišlo by Ti v pořádku, kdybychom si třeba umístili do loga portrét profesionálního marxistického revolucionáře? Neměl bys pocit, že tím nutíš redaktory přihlašovat se k určitým postojům, které jim nemusí být příjemné, že tím můžeš část z nich od wikizpráv odradit?
Tu pomoc sociálním sítím jsem myslím nijak výrazněji neměřil. --Tchoř (diskuse) 28. 6. 2012, 19:45 (UTC)
Je těžké diskutovat v diskusi, která stále víc postrádá racionální základ. 1) Na Wikizprávách probíhala na tomto vhodném místě veřejná a otevřená diskuse o tom, že se šablony mohou začít záměrně dávat do všech zpráv. 2) Naopak to, že jsi šablonu mazal ze svých zpráv, se otevřeně a veřejně neprojevilo, pokud si toho někdo náhodou nevšiml. Srovnávat obojí je pustý nesmysl.
Dále mi prosím, Tchoři, vysvětli, jak souvisí portrét Che Guevarry (nebo kohokoli jiného) se sdílecími šablonami? Viděl jsi ho v logu na jiných Wikizprávách? Viděl jsi ho masově užívaný v ostatních médiích? Je praktický pro čtenáře? Je praktický pro Wikizprávy? Já osobně na všechny čtyři otázky odpovídám bez váhání ne, čímž veškerá podobnost mizí a nelze tedy na tom vytvořit žádnou analogii. Jde o další ryze iracionální, ne-li přímo demagogický argument. :-///// Okino (diskuse) 28. 6. 2012, 20:26 (UTC)
Ano, byla zde diskuse, že zavedeme šablonu a je možné ji dávat do zpráv, nebyla zde diskuse o tom, že je to povinné. Ano, já ji do svých zpráv nevkládal. Pokud považuješ srovnávání těchto dvou skutečností za nesmysl, tak je nesrovnávej – není mi teď ostatně úplně jasné, v jakém smyslu jsi je zamýšlel srovnávat.
K tomu pánovi z Latinské Ameriky: Já se ptal první :) A jistě, je to příklad předpokládající ochotu určité abstrakce. Stěžoval jsi si, že se málo snažím o výklad, tak jsem to zkusil. --Tchoř (diskuse) 29. 6. 2012, 08:19 (UTC)
Bylo tu otevřeně naznačeno, že existuje cesta, jak to udělat způsobem, který by zavinil, že to bude povinné. Jinak jsem to - pokud vím - nesrovnával, rozhodně ne jako první, srovnával jsi to Ty, když jsi napsal, že sis nevšiml, že jsem proti tomu neprotestoval. Protestovat proti něčemu, o čem nikdo neví, se nedá. Stejně jako se nedá používat něco, o čem nikdo neví - což jsou nynější sociální záložky...
A teď si představ, že bychom všechny wikizprávaře nutili, aby si oholili nohy a na ulicích chodili pozpátku! A až se zeptáš, jakou to má souvislost se sociálními sítěmi, odpovím Ti, že to předpokládá ochotu určité abstrakce. Tchoři, Tchoři, takhle se opravdu diskutovat nedá. Che Guevarra nemá se sociálními záložkami žádnou souvislost, protože jeho jediný účel - podle všeho, co mi k tomu napadá (Ty žádné vodítko neposkytuješ) - by byla jakási politická deklarace. Což ale v žádném případě není účel sociálních záložek, v horším případě to může být jejich nezáměrný dopad. Takže sorry, tenhle příklad jen tak bez dalšího k žádné rozumné diskusi vést nemůže. Okino (diskuse) 29. 6. 2012, 08:53 (UTC)
Nechápu, na co odkazuješ první větou (možná by pomohl odkaz). Ano, protestovat proti něčemu, o čem nevím, jde jen těžko. Třeba u návrhu existence šablony, který je ve skutečnosti myšlen jako návrh jejího povinného používání, se nelze divit, že odpůrci povinného používání neprotestují.
Tak pokud jsme došli ke shodě v tom, že součástí doporučování nějaké kontroverzní služby je i určitá deklarace postoje, tak příklad s tím pánem splnil účel. Myslím si, že bychom se měli zejména v této fázi, kdy wikizprávy nemají velkou ustálenou komunitu, vyvarovat toho, takové postoje zaujímat, zvlášť když na druhé straně není vidět žádný významný přínos.--Tchoř (diskuse) 29. 6. 2012, 09:38 (UTC)
1) Právě, že jsem vysvětloval, že v prosinci se tu objevila diskuse, ve které se mluvilo o návrhu na její povinné používání...
2) Ne, nedošli jsme k takové shodě. Opravdu ne. Okino (diskuse) 29. 6. 2012, 20:36 (UTC)

Tak zatímco se zdejší diskuse odvinula naprosto neužitečně zcela jinam, než směrem hledání vhodného řešení, popřemýšlel jsem o možnostech, které by vyšly vstříc všem v tuto chvíli mně známým požadavkům, a vytvořil řešení, které je jejich fúzí: V menu nástroje se nyní všem automaticky objevuje položka Sdílet stránku. Když se na ni klikne, objeví se již známý sdílecí box.
Danny B. 29. 6. 2012, 16:39 (UTC)

Má to hlavu a patu (a má to i nápad, který oceňuji v první řadě). Uvítal bych sice v takovém případě, kdyby byl box nástrojů defaultně rozbalený, ale aspoň je to už přístupné pro každého - akorát musí náhodného návštěvníka napadnout, že má kliknout na odkaz Nástroje (a pak ještě kliknout na sdílení a pak ještě kliknout na příslušný odkaz... - tedy ve srovnání se standardy Internetu jsme pořád velmi user unfriendly). Takže ubrat aspoň jeden klik a navést trochu lépe bych považoval za lepší řešení. Jestli to je průchozí návrh, to netuším a nebudu na něm trvat.
Celkově hodnotím programátorské úsilí Dannyho pozitivně a podruhé za něj děkuji, ale způsob realizace z komunitního hlediska tristně. Aby to bylo zaznamenáno: Nejnovější řešení, byť je vtipné a logické, je dle mne v důsledku horší pro Wikizprávy i pro uživatele, než bylo prapůvodně... Snad je to ale ta nejlepší možná varianta, která tu projde... Okino (diskuse) 29. 6. 2012, 20:36 (UTC)
Dobrý nápad. Tohle řešení je svým způsobem logické, odkazovací udělátko bych hledal v sousedství trvalého odkazu. Rozhodně lepší, než reklama v článku, přijatelné. --Tchoř (diskuse) 30. 6. 2012, 11:06 (UTC)

Utar

Já myslím, že záložky jsou dobrá věc a mít je takhle centrálně pro všechny zprávy jako nový panel je dobrý nápad. Má ale někdo z vás odezvu/viděl někde, že je už někdo opravdu použil? Třeba pokud za určité období některou z těch sítí nikdo nevyužil, bylo by lepší ji nahradit nějakou jinou, používanější. --19. 6. 2012, 15:09 (UTC), Utar (diskuse)

Přehled sdílení na zpravodajských webech

Web Sociální sítě
Svět
NY Times FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE+, TUMBLR, LINKEDIN, REDDIT, EMAIL
BBC Delicious, Digg, Facebook, Reddit, StumbleUpon, Twitter
FAZ Facebook, Twitter, Google+, e-mail
Figaro Facebook, Twitter, Google+, e-mail
La Stampa Facebook, Twitter, Google+, MSN live, AddThis
Izvestija Facebook, Twitter, Vkontakte (ru), Livejournal, Google+
Gazeta Wyborcza Facebook
Sydney Morning Herald Facebook, Twitter
Al Jazeera (en) Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, e-mail, AddThis
Asahi Šimbun (jp) e-mail, twitter, Evernote, mixi, Google+, Facebook, Hatena Bookmark, 8 dalších (Actiblog, Jugem ad.)
Haaretz e-mail, Twitter, Facebook, AddThis
Česko
iDNES Facebook, Google+, Kindle, QRkód, Twitter, e-mail
Lidovky Facebook, Twitter, G+, e-mail
iHNed Facebook, Twitter, e-mail, AddThis, Google+
Novinky Lide.cz, Facebook, Vybrali.sme.sk, Twitter
ČT24 Facebook, Twitter

Zde je přehled médií a toho, jak ve zprávách používají nějaké sdílecí nástroje pro sociální sítě. Je to všechno namátkou provedený první výběr, kdokoli ho může doplnit. Zejména vyzývám k tomu, aby se někdo pokusil najít nějaká větší zahraniční i domácí média, která tyto nástroje vůbec nepoužívají... Okino (diskuse) 27. 6. 2012, 13:07 (UTC)

To jsou ale, nepletu-li se, všechno tradiční média, kde je modlou čtenost, a pro ni se dělá (skoro) vše, ne?--Tchoř (diskuse) 27. 6. 2012, 16:19 (UTC)
 1. Nemyslím si, že úsilí přitáhnout Wikizprávám jiné čtenáře je zlo, kterého bychom se měli štítit a hýčkat si, že nás nikdo nečte... Mj. proto nepravidelně, ale přece, obhospodařuju stránku Wikizpráv na Facebooku.
 2. Je to v první řadě prostě služba čtenářům. A my bychom měli být také zpravodajské médium, takže bychom se více či méně měli zpravodajským médiím a jejich formě přiblížit (s výjimkou toho, kde jde o skutečnou reklamu... apod.). Podobně jako se Wikipedie snaží přiměřeně svému účelu přiblížit formě encyklopedií. Okino (diskuse) 27. 6. 2012, 18:46 (UTC)
Netvrdím, že dělat si reklamu je zlo, kterého je třeba se štítit. Říkám, že to třeba nestojí za to, nutit zbytečně komunitu jako celek k morálním kompromisům.
Nevěřím tomu, že to ta média dělají první řadě prostě jako službu čtenářům. Respektive jistě by někdo dokázal podobně obhajovat i kontextovou reklamu („ale mnoho čtenářů je rádo, že hned u článku o tuřínu je odkaz, takže si mohou tuřín koupit“). Média to dělají v první řadě pro svůj prospěch a v tomto případě v první řadě znamená skutečně to, že chtějí, aby je čtenáři odkazovali. A zrovna v tomto aspektu přesvědčování čtenářů si myslím, že není důvod, aby Wikizprávy musely následovat komerční média, která jsou často i ze své podstaty povinna vytvářet svým akcionářům zisk. Stejně jako má Wikipedie svobodu se vypnout, tak je tu i svoboda nevnucovat čtenářům odkazování. --Tchoř (diskuse) 28. 6. 2012, 19:31 (UTC)
Ano, tuto svobodu jistě máme. Máme ve Wikizprávách svobodu dělat špatná rozhodnutí. Je špatné rozhodnutí zavrhovat morálně přijatelná řešení, která mohou posilovat povědomí veřejnosti o Wikizprávách. Toto špatné rozhodnutí jsem neudělal a nesouhlasím s ním, neudělaly ho ani celé Wikizprávy, které s ním také nikdy nevyslovily většinový nebo konsenzuální názor. Toto rozhodnutí udělal plně na svou zodpovědnost samotný Tchoř - a přesně navzdory tomu, proti čemu protestuje níže, to vnutil všem ostatním. Okino (diskuse) 28. 6. 2012, 20:16 (UTC)
Ta morální přijatelnost, to je ovšem příklad Tvého osobního názoru, že? A že prosazuješ záložky pouze v povinné variantě pro všechny, to není moje chyba. --Tchoř (diskuse) 29. 6. 2012, 08:02 (UTC)
Ne, to není jen můj osobní názor. To je shrnutí toho, co vidím na Wikizprávách anglických, francouzských, ruských, španělských, polských... a toho, co zastávali Jagro, Utar, Juan... Stačí...????? Jestli ne, tak bych naopak rád viděl, abys uvedl aspoň jednoho dalšího pro nás relevantního člověka, který má - třeba i subjektivní názor - že to je morálně nepřijatelné. Protože do té doby to stačí zcela určitě.
A není pravda, že prosazuju záložky pouze v povinné variantě. Jsem ochotný diskutovat o tom, že budou zprávy ve vybraných zprávách (je to nelogické, povede to ke sporům, ale pokud by se na tom Wikizprávy shodly, bylo by to lepší než nyní, ale myslím, že by to mělo mít větší podporu než jen názor jednoho redaktora, který ve stylu vlastnictví zpráv ve svých zprávách záložky nechce). Jenže v současné době to nejde, ale nejen Ty, ale ani já za to nemůžu - to Danny způsobil, že taková varianta není možná, aniž by o tom diskutoval. Na to si laskavě stěžuj u něj, stejně tak na to, že poté, co to udělal, se na jakoukoli diskusi vykašlal. Taky můžeš navrhnout, že se prostě jeho změny zrevertují komplet - že se vypne systémové nastavení, vrátí se šablona a nasype se boticky zpátky do zpráv. Nebude to nejlepší řešení, ale je taky možné. Ale že za dané situace a daných možností za vypnutí záložek můžeš Ty, to je nad slunce jasné. Okino (diskuse) 29. 6. 2012, 08:39 (UTC)
Dobře, nejen Tvého, ale i řady dalších osob. Ale stále je to prostě záležitost osobního žebříčku hodnot, není to nějaká technická věc, o které lze objektivně říct, zda je dobře nebo špatně. Proto bych přistupoval opatrně k tomu, nutit to všude všem.
Co se týče Dannyho, myslím, že by bylo lépe, aby se s ním dohadoval ten, kdo se jeho krokem cítí poškozený – a to já nejsem. Jeho varianta s nepovinnými záložkami mi přišla vyhovující (neřeším způsob zavedení).--Tchoř (diskuse) 29. 6. 2012, 09:25 (UTC)

Juandev

Jako občasný redaktor Wikizpráv jsem pro globální zapnutí a v podstatě se ztotožňuji s názorem Utara. Myslím si, že sdílení může postupně pomoci šíření povědomí o Wikizprávách a o svobodném obsahu (autorském právu). Myslím si, že si tak Wikizprávy a tvůrci svobodného obsahu naopak dělají reklamu na sociálních sítích - ne že si sociální sítě dělají reklamu na Wikizprávách. A i kdyby to tak bylo, tak je to pro mě přijatelná daň za to, že se šíří svobodný obsah Wikizpráv mezi lidi.--Juandev (diskuse) 20. 9. 2012, 11:17 (UTC)

Obnovení šablony

Vzhledem k tomu, že se tu již delší dobu diskutuje prosil bych o obnovení původní šablony.--Juandev (diskuse) 20. 9. 2012, 11:17 (UTC)

Rozhodování na Wikizprávách

Mám pocit, že na rozhodovací proces na Wikizprávách je v troskách. Jak Danny, tak Tchoř, dva ze správců, prohlásili, že nebudou respektovat hlasy méně aktivních redaktorů, Danny dlouhodobě diskuse spíš ignoruje a povětšinou se jich neúčastní vlastními názory nebo do nich vstupuje až tehdy, kdy se jiným členům zdá, že je diskuse uzavřena.

Myslím, že na místě je navrhnout jiný, funkční způsob rozhodování. I s vědomím, že "hlasování je zlo", nevidím jinou variantu než navrhnout za způsob rozhodování právě hlasování, a to třeba podle následujících zásad:

 • Funkce hlasování: Hlasování je konečným prostředkem rozhodnutí sporů na Wikizprávách. Není podmínkou uspořádat hlasování, jestliže v diskusi v době odpovídající lhůtám pro diskuse předcházejícím hlasování nejsou proti návrhu žádné námitky.
 • Právo hlasovat: Hlasovat může kdokoli, kdo před založením hlasování udělal alespoň 30 editací v hlavním jmenném prostoru a kdo v období šesti měsíců před založením hlasování udělal aspoň pět editací v hlavním jmenném prostoru. O tom, zda právo hlasovat nebylo získáno účelovými editacemi nebo editacemi s celkově triviálním přínosem pro Wikizprávy, rozhodují na upozornění libovolného redaktora správci (většinovým rozhodnutím s časovým limitem k vyjádření).
 • Váha hlasů: Kdo před založením hlasování napsal alespoň deset zpráv, má dva hlasy. (to nenavrhuji kvůli sobě, ale kvůli tomu, že Danny s Tchořem odmítají respektovat méně aktivní redaktory - tak je tu kompromis - ať mohou spolurozhodovat i málo aktivní redaktoři a ať mají aktivnější redaktoři větší hlas)
 • Založení hlasování: Spuštění hlasování musí předcházet alespoň o měsíc dřív zavedená diskuse na dané téma. Založení hlasování musí být provedeno aspoň týden před jeho plánovaným spuštěním. Jestliže někdo namítne, že založené hlasování neodpovídá provedené diskusi, prodlužuje se doba do spuštění hlasování minimálně na měsíc.
 • Návrhy k hlasování: V období od založení hlasování do dvou dnů před jeho plánovaným spuštěním může kdokoli doplňovat předložené návrhy variant. Za konečnou podobu variant má zodpovědnost zakladatel hlasování, pokud nesouhlasí s doplněnými novými variantami, musí navrhnout nový blok variant jako nové hlasování. Pokud se takto nepodaří na tři pokusy navrhnout nekontroverzní hlasování (tj. hlasování, ve kterém navrhovatel souhlasí se všemi doplněnými variantami), vyvolá se hlasování o několika rovnocenných sadách variant podle představ jednotlivých redaktorů. Na jejich sběr je lhůta jeden týden. Jednou z variant vždy musí být varianta "ponechat ve stávajícím stavu".
 • Délka hlasování: Délku hlasování určí zakladatel, neudělá-li to, je standardně 14 dní.
 • Platnost hlasování: Hlasování je platné, pokud je odevzdáno aspoň 10 (vážených) hlasů nebo pokud hlasovala aspoň třetina počtu redaktorů, kteří za poslední měsíc do skončení hlasování udělali nejméně jednu editaci v hlavním jmenném prostoru.
 • Vyhodnocení hlasování: Pokud jsou k hlasování dvě varianty, platí ta, pro kterou jsou tři pětiny a více hlasů, není-li taková žádná, platí varianta "ponechat ve stávajícím stavu". Pokud je více variant, všichni je označí pořadím od první do poslední (rovnost není možná) a pro vyhodnocení se použije vyhodnocení skating systém s třípětinovou většinou. Není-li možno ve skating systému určit takto vítěznou variantu (je-li více než jedna vítězná varianta), hlasování je neplatné; pokud je ale mezi více vítěznými variantami varianta "ponechat ve stávajícím stavu", je hlasování platné a tato varianta platí.
 • Opakovaná hlasování: O stejné věci se nehlasuje dříve než rok po předchozím platném hlasování.

Je to odporná byrokracie, ale když vidím, že se jinak nejsme v naší minikomunitě s to dohodnout, tak to je cesta k řešení. Ještě pořád se mi totiž příčí nechat vládu nad projektem tomu, kdo si líp prosadí svou vůli na Bugzille nebo ji vytrvaleji odrevertuje na Wikizprávách...

Při rychlém průběhu může dojít k odhlasování návrhu za zhruba měsíc a půl. Při pomalém se to povleče (pokud to bude navrhovatele ještě bavit) zhruba dva a půl měsíce, ale na konci by mělo být nějaké rozhodnutí, ne jen stav, kdy jeden názor všechno zablokuje nebo kdy se budeme revertovat tak dlouho, dokud někdo znechuceně neustoupí...

Díky za názory. Okino (diskuse) 27. 6. 2012, 20:14 (UTC)

Názory na jednotlivé parametry systému

Obecné názory na systém

Nerozumím, k čemu by to bylo dobré. Wikizprávy by měly být hlavně o psaní zpráv, nikoliv že někdo bude někomu jinému víceméně zbytečně vnucovat své vize (například hlasováním), že si budeme navzájem řídit, co se bude psát, nebo jak to má vypadat. Zdá se mi skutečně poměrně sobecké, že Okino prosazuje výše svou představu povinného používání sociálních sítí všemi zprávami, a dokonce si zřejmě za účelem prosazování podobných záležitostí chce vybudovat nějakou byrokracii.

Nejsem si ani jistý, nakolik má minikomunita řekněme o 4 lidech morální mandát rozhodovat o podobě českých wikizpráv třeba tři proti jednomu. Dokud jsme minikomunita, je projekt wikizpráv do jisté míry doposud experimentem a měl by si ponechat hravý charakter nesvázaný vizemi úzké skupinky. Jinými slovy, pokud bychom chtěli pro budoucnost něco podobného, doplnil bych tam povinné kvórum 20 hlasujících.

(Pokud jsem se k něčemu nevyjádřil, tak to neznamená, že souhlasím – třeba dvakrát opakovaná informace, že odmítám respektovat neaktivní redaktory, se mi zdá lživá a tak nějak vycucaná z prstu) --Tchoř (diskuse) 28. 6. 2012, 19:25 (UTC)

K čemu by to bylo dobré? Odpověď je jasně napsaná. "Hlasování je konečným prostředkem rozhodnutí sporů na Wikizprávách." Anebo jinde: "Ještě pořád se mi totiž příčí nechat vládu nad projektem tomu, kdo si líp prosadí svou vůli na Bugzille nebo ji vytrvaleji odrevertuje na Wikizprávách..." Ale jak vidím, tak pro Vás je právě prodlužování sporů anebo jejich individuální řešení tím lepším... Jak říkám, stále, krok za krokem, si z toho beru ponaučení, jak se mám k Wikizprávám stavět... :-((
Popíšu, jak se teď cítím: Mně se totiž stalo fyzicky zle z toho, co tu čtu. "Wikizprávy by měly být hlavně o psaní zpráv, nikoliv že někdo bude někomu jinému víceméně zbytečně vnucovat své vize". Jste slepí, že nevidíte, jak jste podvakrát až surově, násilím a bez diskuse či bez hledání návrhů, i bez hlasování vnutili ostatním své vize, 1) že z praxe převzaté pojmenování rubrika je nesprávné a 2) že z praxe převzaté sociální záložky jsou nesvobodné a reklamní. A co je nejhorší, že je vám ta forma, jak jste postupovali, úplně jedno. Tobě vadí, že by měla rozhodovat minikomunita třeba tři proti jednomu, ale že rozhoduješ jeden proti dvěm, proti třem i více, to Ti nijak nevadí.
Tento návrh tu zatím zůstává, ještě si o něm můžete popovídat. Přesto, že Tvoje reakce, ve které mi chybí především pochopení pro to, jak urgentně vnímám stávající situaci, mne nepotěšila, pořád je mi příjemnější než to, pokud bude můj návrh ta hrstka ostatních redaktorů Wikizpráv zcela ignorovat... Okino (diskuse) 28. 6. 2012, 20:11 (UTC)
1) Nemám pocit, že bych surově, násilím a bez diskuse někomu vnucoval, že pojmenování rubrika je nesprávné, a není mi jasné, co tím myslíš. 2) Nemám ani pocit, že bych bez hlasování vnucoval ostatním vizi ohledně sociálních záložek (naopak, neměl jsem problémy tolerovat, že někdo je ve svých článcích má, neměl jsem potřebu prosazovat nějakou unifikaci). Pouze jsem bránil tomu, aby surově, násilím a bez diskuse či hlasování došlo k povinnému zapnutí sociálních záložek pro všechny články.--Tchoř (diskuse) 29. 6. 2012, 08:00 (UTC)
1) Ano, to dělal Danny. Ten Danny, který protestuje proti cochcárně a který vyžaduje (stejně jako Ty) aktivní diskusi předem, ale pak sám nediskutuje, když mu to přijde neužitečné. Bylo tam množné číslo, nevšiml sis? 2) Takže jsi dosáhl, že surově, násilím a bez diskuse či hlasování došlo k povinnému vypnutí sociálních záložek pro všechny články... A to na základě vize, že povinné záložky jsou nemorální a že škodí, na základě vize, kterou podle všeho nikdo jiný na Wikizprávách našich ani jinde nesdílí. Takže jsi prostě tu vizi vnutil všem. Okino (diskuse) 29. 6. 2012, 08:53 (UTC)
Danny to přepnul z jedné varianty, kterou považuji za přijatelnou, na druhou variantu, kterou považuji za přijatelnou. Že by zřejmě bylo lépe před tím diskutovat, protože ta druhá se zdá nepřijatelná Tobě, to je pravda, ale nevidím to jako důvod přijmout verzi třetí, která je podle mého názoru nepřijatelná. --Tchoř (diskuse) 29. 6. 2012, 09:03 (UTC)
Ano, tomu rozumím dobře. Je-li to varianta pro Tebe přijatelná, je Ti úplně jedno, že s ní několik dalších uživatelů nesouhlasí. No, přeber si to sám, jestli máš správný přístup - kašlat na to, když se stane něco špatného někomu jinému, vždyť je to přece jen jeho problém. Jistě Ti mohu připomenout, že úplně stejně ses postavil k mé žádosti o pomoc v případě osobních útoků... :-/// Okino (diskuse) 29. 6. 2012, 20:39 (UTC)
Obecně rozhodně přístup „kašlat na to, když se stane něco špatného někomu jinému,“ nepěstuji. Ale často nebývá situace tak černobílá (ani v případě „osobních útoků“) a přehrabovat se hromadou dohadování pokládám v některých případech za všestranně neefektivní.--Tchoř (diskuse) 30. 6. 2012, 10:19 (UTC)

Ačkoli moc často na jednotlivé wikiprojekty nezasahuji, přesto je všechny pravidelně sleduji. A musím říci, že při pohledu zvenčí se mi současné diskuse, které se tu rozhořely, jeví s prominutím jako žabomyší války o h***ě. Řešit s takovou vervou problémy jako jestli se jmenný prostor bude jmenovat rubrika, portál či jinak, nebo jestli má mít čtenář k dispozici přímý link na sdílení na diggu (v českém prostředí v podstatě neznámém) nebo ne, atpod., je v současném stavu Wikizpráv k ničemu. A řešit je pomocí hlasování v situaci, kdy je tu počet pravidelných editorů, který by se dal spočítat na prstech jedné ruky a ještě by zbylo, je přímo zhoubné. Opravdu si mohou Wikizprávy dovolit systém, kdy je možné zcela rezignovat na hledání konsensu, kdy jedna strana může smést názory jiné strany ze stolu prostě tak, že ji přehlasuje? Že to často vede k tomu, že editoři, kteří jsou v menšině, pak opouští projekt, netřeba snad připomínat. Aby tu pak při současné lidské základně vlastně vůbec někdo zbyl. A pokud se na tom teď nedohodnete, no a co, třeba na to dozraje čas později, hold nemůže mít člověk hned všechno, co by se mu líbilo (mně se třeba líbilo to, co tu vznikalo začátkem roku, kdy takové rychlé "titulkové" zpravodajství o jedné dvou větách by mohlo pomoci zapracovat i lidi jako já, kteří z nějakého důvodu nechtějí psát standardní zprávy, ale po tom co se tu kolem toho rozjelo jsem se raději stáhnul zpátky na slovník). A pokud se v tomhle počtu nedokážete dohodnout ani na tak triviálních věcech, jak se chcete domlouvat na zásadních věcech ohledně budoucího směřování projektu obzvláště když se vás tu pak sejde mnohem víc? Pokud chcete něco řešit, řešte raději, proč Wikizprávy v podstatě nikdo nečte, proč nepřibývají editoři a co s tím dělat. (A troufám si tvrdit, že v nedostatečné reklamě to není.) --Reaperman (diskuse) 29. 6. 2012, 22:44 (UTC)

Viděl bys jako nadějné zkusit to „titulkové“ zpravodajství rozjet znovu?--Tchoř (diskuse) 30. 6. 2012, 10:20 (UTC)
O tom jestli by to mělo naději na úspěch se musí rozhodnout především ti, kteří sem přispívají pravidelněji, jestli by jim to stálo za to. Já určitě nejsem někdo, kdo by si mohl vzít na triko pravidelnou údržbu, ale kdyby se v okolí dělo něco zajímavého, nebo mě zaujala nějaká konkrétní zpráva, tak takovou noticku bych přidal. Na psaní delších zpráv se docela určitě necítím. A myslím, že podobné to bude i u dalších lidí. A pokud by to přilákalo víc lidí, mohlo by to poskytnout alespoň možnost pokrýt nějaké to denní zpravodajství.
Pokud by se uvažovalo o tom, zkusit to znovu, dával bych ke zvážení změnu formy. Namísto jednotlivých denních stránek to přiblížit tomu jako je na hlavní straně Wikipedie. Udělat jeden hlavní feed (respektive několik málo jako Z domova, Ze sportu atd.) ze kterého by se pak ve vhodných pravidelných intervalech (denně, týdně, měsíčně) archivovalo na zvláštní stránky). To by myslím usnadnilo využívání takových zpráv na projektu oproti původní verzi a nehrozily by ani v současném nízkém provozu prázdné stránky. --Reaperman (diskuse) 30. 6. 2012, 21:31 (UTC)

Komunita a já

Po posledních zkušenostech cítím, že komunita Wikizpráv je buď velmi nemocná, nebo zcela mrtvá. Věci se tu mění bez ohledu na ostatní redaktory (nejen bez ohledu na jejich názor...), významnou váhu má zásada: když já chci A a Ty chceš B, tak buď uděláme A, nebo maximálně A i B, jak se komu bude chtít. Rozhodovací procesy Wikizpráv jsou zcela ochromeny tím, že dlouhodobě posbírané názory ostatních se přehlížejí, že někteří významní uživatelé svůj názor podle všeho zcela záměrně tají, nebo se rovnou říká, že komunita nemůže věc rozhodnout, jelikož je malá. Wikizprávy dospěly ke stavu "cochcárny", který v minulosti v jiných souvislostech Danny kritizoval, a když Tchoř tuto "cochcárnu" otevřeně označuje za ideál současných Wikizpráv, proti tomu Danny vůbec nic ani nenamítá. Sám jsem se pokusil navrhnout i jeden způsob, jak znovu vytvořit na Wikizprávách aspoň nějaký řád. Bohužel byl Tchořem (bez nějaké alternativy) odmítnut a jinak zatím nepřilákal žádnou pozornost. Jiné návrhy, jak stav řešit, neexistují a asi se nedají očekávat.

Po takovém zjištění a po nedávných velmi negativních zkušenostech s osobními útoky, znevažováním mé práce, nezájmem o řešení problémů či tím, co cítím jako nerovnoprávnost, Vám s dovolením oznamuji: Od nynějška se nepovažuji za člena komunity Wikizpráv, ale pouze za jejich přispěvatele (a správce z ryze technického pohledu). Necítím se být vázán povinností respektovat sociální strukturu, která mi neposkytuje ani základní ochranu. Dokud nebudu mít jistotu, že ostatní přikládají komunitním procesům a jejich fungování podobný význam a že se komunita a její procesy ozdravují, budu pracovat ryze individualisticky a řídit se budu zásadou, že vše má být podle mého názoru a podle mého nejlepšího svědomí k užitku Wikizpráv.

Vím, že je to v ryzím protikladu proti tomu, jak má wiki fungovat. Mé rozhodnutí ale nebude příčinou toho, že wiki podstata Wikizpráv přestane fungovat. Mé rozhodnutí je naopak následkem toho, že tato wiki už nefunguje... Okino (diskuse) 29. 6. 2012, 21:14 (UTC)

Přiznám se, že smysl sdělení nechápu, ale zkusím pozorovat, jak se bude Tvé jednání na wikizprávách lišit od dřívějšího, a třeba nějaký rozdíl zaznamenám a pochopím.--Tchoř (diskuse) 30. 6. 2012, 11:09 (UTC)

Help decide about more than $10 million of Wikimedia donations in the coming year

 

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it)

Hi,

As many of you are aware, the Wikimedia Board of Trustees recently initiated important changes in the way that money is being distributed within the Wikimedia movement. As part of this, a new community-led "Funds Dissemination Committee" (FDC) is currently being set up. Already in 2012-13, its recommendations will guide the decisions about the distribution of over 10 million US dollars among the Foundation, chapters and other eligible entities.

Now, seven capable, knowledgeable and trustworthy community members are sought to volunteer on the initial Funds Dissemination Committee. It is expected to take up its work in September. In addition, a community member is sought to be the Ombudsperson for the FDC process. If you are interested in joining the committee, read the call for volunteers. Nominations are planned to close on August 15.

--Anasuya Sengupta, Director of Global Learning and Grantmaking, Wikimedia Foundation 19. 7. 2012, 19:57 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Request for Comment: Legal Fees Assistance Program

 

I apologize for addressing you in English. I would be grateful if you could translate this message into your language.

The Wikimedia Foundation is conducting a request for comment on a proposed program that could provide legal assistance to users in specific support roles who are named in a legal complaint as a defendant because of those roles. We wanted to be sure that your community was aware of this discussion and would have a chance to participate in that discussion.

If this page is not the best place to publicize this request for comment, please help spread the word to those who may be interested in participating. (If you'd like to help translating the "request for comment", program policy or other pages into your language and don't know how the translation system works, please come by my user talk page at m:User talk:Mdennis (WMF). I'll be happy to assist or to connect you with a volunteer who can assist.)

Thank you! --Mdennis (WMF)6. 9. 2012, 01:51 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Wikidata is getting close to a first roll-out

 

(Apologies if this message isn't in your language.)

As some of you might already have heard Wikimedia Deutschland is working on a new Wikimedia project. It is called m:Wikidata. The goal of Wikidata is to become a central data repository for the Wikipedias, its sister projects and the world. In the future it will hold data like the number of inhabitants of a country, the date of birth of a famous person or the length of a river. These can then be used in all Wikimedia projects and outside of them.

The project is divided into three phases and "we are getting close to roll-out the first phase". The phases are:

 1. language links in the Wikipedias (making it possible to store the links between the language editions of an article just once in Wikidata instead of in each linked article)
 2. infoboxes (making it possible to store the data that is currently in infoboxes in one central place and share the data)
 3. lists (making it possible to create lists and similar things based on queries to Wikidata so they update automatically when new data is added or modified)

It'd be great if you could join us, test the demo version, provide feedback and take part in the development of Wikidata. You can find all the relevant information including an FAQ and sign-up links for our on-wiki newsletter on the Wikidata page on Meta.

For further discussions please use this talk page (if you are uncomfortable writing in English you can also write in your native language there) or point me to the place where your discussion is happening so I can answer there.

--Lydia Pintscher 10. 9. 2012, 13:12 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Wikimedia Highlights, Srpen 2012

Highlights (přehledy) ze zprávy nadace Wikimedia Foundation a ze zprávy Wikimedia engineering ze srpna 2012 s výběrem dalších zajímavých informací o "událostech z Wikimedia"
 
About · Help translate · Distributed via Global message delivery (wrong page? Fix here), 26. 9. 2012, 02:50 (UTC)

Upcoming software changes - please report any problems

 

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it)

All Wikimedia wikis - including this one - will soon be upgraded with new and possibly disruptive code. This process starts today and finishes on October 24 (see the upgrade schedule & code details).

Please watch for problems with:

 • revision diffs
 • templates
 • CSS and JavaScript pages (like user scripts)
 • bots
 • PDF export
 • images, video, and sound, especially scaling sizes
 • the CologneBlue skin

If you notice any problems, please report problems at our defect tracker site. You can test for possible problems at test2.wikipedia.org and mediawiki.org, which have already been updated.

Thanks! With your help we can find problems fast and get them fixed faster.

Sumana Harihareswara, Wikimedia Foundation Engineering Community Manager (talk) 16. 10. 2012, 02:47 (UTC)

P.S.: For the regular, smaller MediaWiki updates every two weeks, please watch this schedule.

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Fundraising localization: volunteers from outside the USA needed

Please translate for your local community

Hello All,

The Wikimedia Foundation's Fundraising team have begun our 'User Experience' project, with the goal of understanding the donation experience in different countries outside the USA and enhancing the localization of our donation pages. I am searching for volunteers to spend 30 minutes on a Skype chat with me, reviewing their own country's donation pages. It will be done on a 'usability' format (I will ask you to read the text and go through the donation flow) and will be asking your feedback in the meanwhile.

The only pre-requisite is for the volunteer to actually live in the country and to have access to at least one donation method that we offer for that country (mainly credit/debit card, but also real-time banking like IDEAL, E-wallets, etc...) so we can do a live test and see if the donation goes through. All volunteers will be reimbursed of the donations that eventually succeed (and they will be low amounts, like 1-2 dollars)

By helping us you are actually helping thousands of people to support our mission of free knowledge across the world. Please sing up and help us with our 'User Experience' project! :) If you are interested (or know of anyone who could be) please email ppena@wikimedia.org. All countries needed (excepting USA)!

Thanks!
Pats Pena
Global Fundraising Operations Manager, Wikimedia Foundation

Sent using Global message delivery, 17. 10. 2012, 16:52 (UTC)

Datum návštěvy/citace/kontroly externích odkazů

V citačních šablonách pro elektronické zdroje se vyplňuje datum návštěvy daného zdroje (uvedeno pod cit. <datum>). To je určitý druh pojistky proti tomu, když dané URL přestane existovat, neboť to praví, že to existovalo (a zpráva na tom byla založena) v dané době.

Podle mne by bylo vhodné mít stejný mechanismus i u šablon překladů z externích zdrojů.

A k tomu bych navrch přidal k obojím i nějakou poznámku o datu kontroly daného URL, že existuje. Např. [URL zkontrolováno <datum>] / [URL nedostupné] - obsah a vizualizace poznámky jsou věc sekundární.

Danny B. 28. 10. 2012, 14:19 (UTC)

Předpokládáš snad, že někdo bude opakovaně otevírat staré zprávy a znovu kontrolovat, jestli ještě zdroje pořád existují? Na českých Wikizprávách těžko... Nebo to bude dělat bot? Máme tak chytrý bot, aby poznal, že zdroj je ještě pořád bot a že už na něm není něco méně či více jiného? S nějvětší pravděpodobností tedy budeme mít u většiny zdrojů informaci, že v okamžiku založení ten zdroj existoval. Ale tuhle informaci nepochybně máme již nyní, nebo ne? Tak co to přinese jiného? IMO nic. Okino (diskuse) 28. 10. 2012, 14:40 (UTC)
Myslím si, že je to zbytečné a nepotřebné.--Juandev (diskuse) 13. 11. 2012, 08:06 (UTC)

V tom případě mi uniká, proč tedy měníš URL u zpráv z VOA.

A bohužel nerozumím otázce "Máme tak chytrý bot, aby poznal, že zdroj je ještě pořád bot a že už na něm není něco méně či více jiného?", nemohu ji tedy zodpovědět.

Danny B. 28. 10. 2012, 17:29 (UTC)

Myslím, že nějaké nové a formální označení někdejší funkčnosti s tím, že se odstraňuje skutečná a bez ohledu na toto nové označení nalezená nefunkčnost, vůbec nesouvisí. Už fakt, že toto napravujeme bez existence navrhovaného řešení, ukazuje, že to opravdu souvisí velmi vzdáleně, pokud vůbec.
Druhé je překlep, ale myslím, že správný smysl "Máme tak chytrý bot, aby poznal, že zdroj je ještě pořád ok a že už na něm není něco méně či více jiného?" se dal pochopit... Okino (diskuse) 28. 10. 2012, 17:42 (UTC)

Tak je pravda, že když to je u citací, tak by to mohlo být i u externích zdrojů. Ale bylo by dobré to vkládání času mít nějak poloautomatické. Abychom si na sebe nevymýšleli formální povinnosti, které nás pak odradí od psaní zpráv.--Tchoř (diskuse) 1. 11. 2012, 08:06 (UTC)

Šablony Překlad vs. Citace

Články na Wikizprávách mají sekci Zdroje. V této sekci jsou uváděny jak šablony Citace, tak šablony Překlad.

Citace jsou vytovřeny podle ISO normy, Překlady jsou náš vlastní výmysl. Přitom obojí nám říká, odkud článek čerpal.

CC-BY(-SA) licence a ani PD nikde nepožadují, aby se psal nějaký elaborát na téma, že něco vzniklo překladem, stačí odkaz na zdroj.

Ve světle výše uvedeného a toho, že tu existují spory o názvosloví překladových šablon, navrhuji, aby se nestandardní překladové šablony nahradily standardními citačními.

Pro zjednodušení bych případně vytvořil "zkratkové" šablony, tj. takové, které vloží citační šablonu, ale už budou mít předvyplněny obecné sdílené položky, takže nebude třeba vypisovat všechno ručně.

Danny B. 12. 11. 2012, 11:40 (UTC)

Ale kdepak. Šablona překlad vůbec není "nějakým elaborátem na téma, že něco vzniklo překladem", ona je "elaborátem, že něco je překladem (=zpracováním) nějak licencovaného autorského díla" - jejím účelem je přiznání autorství díla a splnění podmínek licence k jeho převzetí a zpracování (podobně jako u šablony {{překlad}}, podle jejíhož vzoru vznikla - a tudíž ji není ani možné označit za "nestandardní", naopak, je standardní již od roku 2007). Šablona citace je něco úplně jiného, uvádí původ informací, nikoli autorství a licencí se vůbec netýká. Prostá záměna obou šablon je z tohoto důvodu nemožná. Bylo by snad možné opustit cestu, která je - jak řečeno - standardní od roku 2007 a zcela nestandardně vytvořit jakýsi kočkopes, který by umožnil užití jedné šablony k oběma účelům, ale obávám se, že výsledek by byl zcela zbytečně komplikovaný a - nestandardní... Okino (diskuse) 12. 11. 2012, 12:40 (UTC)
S návrhem nesouhlasím. Možná se může "technicky" zdát, že je to to samé, prakticky to ale to samé není. Citace má svůj standard a říká čtenáři, jaké zdroje byly při tvorbě zprávy použity. Překlad je něco jiného (ostatně to vysvětluje výše Okino).--Juandev (diskuse) 13. 11. 2012, 08:12 (UTC)
Překlad a citace opravdu není to samé. Pokud je to v současné podobě to samé, neznamená to, že tomu tak musí být vždy. Beru to proto jako docela zajímavé upozornění, jak do budoucna naší praxi jistým způsobem upravit, nebo změnit. Rozhodně si nemyslím, že by bylo třeba tyto šablony nějak násilně slučovat. V zájmu komunity wikizpráv je jistě mít prostředí, které umožní dobře a prakticky pracovat s informacemi (a zdroji) a nedělat zbytečné revoluce. Takové nikomu nepřinesou nic, ale jen budou zbytečně odlákávat editory projektu, kterých je málo. --Aktron (diskuse) 13. 11. 2012, 11:29 (UTC)
Ale ani nyní ("v současné podobě") to není to samé. Protože to prostě každé slouží k něčemu jinému. Je to zřejmé z toho, jaké údaje čtenáři každá šablona nabízí - překladová nabízí název článku jako identifikaci, zdroj a licenci, citační nabízí bibliografické údaje, tedy ryze identifikaci. Opakuji, je možné šablony sloučit, tzn. do citační kamsi uvést to, jakým způsobem se s materiálem nakládalo (že jde o překlad, zpracování, doslovné převzetí apod.) a pod jakou licencí zdroj je (tedy zdůvodnění, že mohl být tímto způsobem využit), ale opravdu si myslím, že výsledná šablona bude 1) děsně složitá, 2) výstupem nepříliš přehledná a 3) uvedení v "překladové funkci" mezi šablonami citačními (když člověk přeloží článek, ale z nějakých zdrojů ho doplní o další, třeba z českého pohledu vedené údaje) povede k tomu, že toto ve skutečnosti přiznání autorství mezi těmi odkazy na zdroje informací zanikne.
Když jsme u toho, spíš by technická četa (ale to je nadnárodní problém, nikoli jen Dannyho a Čechů) měla pracovat na tom, aby se informace o autorovi (původního, později přeloženého textu) zpracovávala při strojovém převzetí materiálu z MediaWiki (např. přes publikování do PDF přes Speciální:Kniha). A ať už by pak byl nástroj k tomu jakýkoli (vyplňovací okénko u editačního okna, šablona jako dosud nebo něco úplně jiného, co si ani nedovedu představit), šablona překlad by se pak měla sloučit nikoli s citacemi, ale právě s tímto nástrojem. Okino (diskuse) 13. 11. 2012, 11:44 (UTC)
Aha, já jsem vycházel z toho, co tu tvrdil Danny (že jsou zaměnitelné - "obojí nám říká, odkud článek čerpal"). No, každopádně vytvoření jednoho velkého molocha, který by byl sice technicky perfektní, ale nikdo ze zde editujících by ho nepochopil - a spíš to lidi demotivovalo k přispívání na projekt - bych se obával. Proto sloučení nepovažuji za rozumné. Jinak tvá myšlenak o informaci o autorovi je docela zajímavá a mám za to, že to nebude nic složitého, protože to řada programů již má v sobě zahrnuté (např. v jednom z editorů zkopíruješ text a ono to automaticky doplní, odkud zkopírováno a kdo je autorem). --Aktron (diskuse) 13. 11. 2012, 11:54 (UTC)

Opravdu mne velice mrzí, že reakce jsou jednak podbarveny ohledem na to, kdo je předkladatelem čeho, jednak že vesměs vytvářejí (odpovědi na) konstrukce, které jsem nikde nezmínil.

@ Okino 12. 11. 2012, 12:40 (UTC)
Standardnost je dána standardizací/normovaností. Citační šablony jsou podle ISO normy. Překladové šablony jsou jen lokální výmysl.
Přiznání autorství v šablonách překladů právě dost dobře není, neboť to toho autora vůbec nezmiňuje. To, že to někam linkuje, ještě nic neznamená. Jak jsme se v nedávné minulosti přesvědčili, ty odkazy mohou kdykoliv jít jen do prázdna, takže se nikdo původního autora nedozví.
O prosté záměně jsem nic neříkal, mluvil jsem o náhradě. Příklad uvádím níže.

@ Aktron 13. 11. 2012, 11:29 (UTC)
Překlad a citace sice to samé není, ale tady to má značný přesah. K tomu, aby to byla citace, muselo by to především být řečeno přesně tak, jak to bylo v originále, tedy i v původním jazyce. Překladem do češtiny se z toho stává co? Překlad. A naopak. K tomu, aby to byl překlad, by to muselo zachovat původní strukturu článku, stavbu vět apod. Tady se z toho často dělá jen výcuc. A to je co? Citace. Mimochodem, i překlady se v dílech píší v seznamu zdrojů pomocí citační normy nebo v tiráži, kde uvádějí potřebné informace, tedy hlavně autora.
O žádném "nějakém násilném slučování" jsem nikde nic neříkal.
Ano, v zájmu projektů Wikimedia je skutečně mít prostředí pro dobrou práci se zdroji. A právě proto jsem přišel s tímto návrhem (viz příklad níže), protože momentálně to tu tak není (viz odstavec o přiznání autorství v reakci Okinovi).

@ Okino 13. 11. 2012, 11:44 (UTC)
Citační šablona nabízí rovněž identifikaci článku (jméno a URL) a zdroj. Jediné, co má překlad navíc, je zmínka o licenci, přičemž mi není známa nutnost ji uvádět. (Ale i to by se dalo v případě potřeby velmi jednoduše vyřešit.)
Situace popsaná v odrážce 3) se tu už dávno a zcela běžně děje. Což je dáno tím, že se tu nerespektují sekce Zdroje vs. Reference a všechno se cpe do jedné. (Mimochodem konstatování tohoto stavu byla hned první věta mého iniciačního příspěvku.)
Ten technický "problém" při publikaci právě řeší můj návrh. V takovém případě se do PDF autorství pochopitelně dostane. Naopak při současném používání překladových šablon ne.

@ Aktron 13. 11. 2012, 11:54 (UTC)
Podobně jako Okinovi výše - o zaměnitelnosti jsem nemluvil, s tím termínem přišel Okino.
Tak nějak netuším, kde jsi dospěl k závěru, že v této diskusi jde o "vytvoření jednoho velkého molocha, který by byl sice technicky perfektní, ale nikdo ze zde editujících by ho nepochopil" - s tím opět přišel Okino, já nic takového nenavrhoval.
Čistě ze zájmu bych rád znal editor, který oplývá takovou inteligencí, že umí ze zkopírovaného textu díla rozpoznat jeho autora a původ. Velmi by se mi totiž hodil při mé každodenní práci.

Zde je porovnání současného a navrhovaného modelu:

vs.

Tato zpráva byla založena zčásti nebo zcela překladem následujících zpráv:

 • DECAPUA, Joe. Did Hurricane Sandy Send a Climate Warning?. Voice of America [online]. 2012-11-11, rev. 2012-11-12 [cit. 2012-11-15]. Dostupné z: [2]. (anglicky)
 • KLEIN, Kent. Obama Calls for Federal Deficit Agreement by December Holidays. Voice of America [online]. 2012-11-14, rev. 2012-11-14 [cit. 2012-11-15]. Dostupné z: [3]. (anglicky)

Neříkám, že nutně přesně takto, spíš to nastiňuje onen základní princip náhrady. (Navíc by to samozřejmě bylo s využitím šablony zajišťující pokaždé stejný text a layout, tady je pro účely ilustrace prostý text.)

Shrnutí hlavních rozdílů navrhovaného modelu:

 1. V případě překladu z více zdrojů se odstraní duplicitní vata typu "Tato zpráva byla založena zčásti nebo zcela překladem..." apod.
 2. Přibyde informace především o autorovi původní zprávy, sekundárně i další potřebné informace.
 3. Automatické předání informací o autorství k dalšímu zpracování (např. publikace PDF).
 4. Užívání standardizovaného výstupu namísto vlastní konstrukce.
 5. Ve většině případů kratší, leč vždy mnohem více informací obsahující text, tj. větší přehlednost a uživatelský komfort.

Danny B. 15. 11. 2012, 02:02 (UTC)

Nečtu celou sekci, jen tady k tomu srovnání: jak se v tom navrhovaném zapíšou zprávy v češtině, tedy nepřekládané? --15. 11. 2012, 08:13 (UTC), Utar (diskuse)
Takto, s informací o překladu vlastně v jakési obalové šabloně, se mi to líbí o poznání víc, než jak jsem to pochopil původně, totiž že by prostě mělo jít o stejnou šablonu používanou v mírně odlišných významech. A asi i víc než současný stav.--Tchoř (diskuse) 15. 11. 2012, 08:39 (UTC)
 1. Termín standardizace může mít spoustu významů, pokud se neupřesní, a neplatí, že jen to je standardní, co je normované. Danny je běžným uživatelem Wikislovníku, tak se tam může přesvědčit. Jinak nejde o "lokální výmysl", ale o globální výmysl, o to, co vzniklo na Wikipedii a my to přebíráme odtud. O normativní standardizaci citačních šablon vytvářel na Wikipedii Beren, překladovou šablonu na Wikipedii rovněž vytvořil Beren, a že byla jiná, mu podle všeho nijak nevadilo a nevadí.
 2. Nejsem proti, aby se šablona upravila tímto způsobem. Na první pohled mi to ale přijde, že výsledkem bude mnohem složitější užití konstrukce, přičemž to není tak dávno, kdy jsem se tu dočetl, že složitostí odrazujeme další autory.
 3. K tomu též sekce zdroje a reference: Domnívám se, že oddělení těchto sekcí je znovu zbytečnou komplikací. Tady se nepíše encyklopedie, která má blízko k odborným textům, ale zpravodajství. Najděte mi jeden jediný obecně zpravodajský portál na světě, který odlišuje zdroje informací od zdrojů článků, a zvážím změnu názoru.
 4. Autorství samozřejmě uvedeno je v PDF i nyní, nicméně na místě šablony, nikoli v sekci "Zdroje článků a přispěvatelé", kam se nejspíš nedostane ani takto, jelikož tam by se měla dostat ve tvaru "DECAPUA, Joe, Hlas Ameriky", aby bylo splněno zadání licence. Ta totiž v případě Hlasu Ameriky vyžaduje přisouzení autorství Hlasu Ameriky, nikoli jednotlivým autorům, takže současná šablona plně vyhovuje. Naopak navržená šablona aktuálně neuvádí licenci (což se dá samozřejmě napravit, tady to uvádím jen proto, aby se na to když tak nezapomnělo). Připomenu, že uvedení autorů by bylo vhodnější u překladu z jiných verzí Wikizpráv, ale ani tam jsme to dosud nikdy neřešili. Celá argumentace Dannyho nicméně naznačuje, že jeho vnímání toho, co je třeba plnit při převzetí, je poněkud zkreslená. Kdyby bylo nutné uvádět jméno autora, byl bych ho doplnil již do překladové šablony. Dannyho argumenty, že teď tam není, všechno bohužel jen zcela zbytečně komplikuje. Stejně tak je pozoruhodná informace, že Dannymu není známa povinnost uvádět licenci. Tak tedy vysvětlení: Citační šablona uvádí, jak si vůbec můžeme do projektu, který je CC-BY, dovolit vnést (jako celek nebo po větších částech) nějaké jiné autorské dílo. To je třeba vysvětlit odkazem na licenci tohoto díla a tuto licenci je nutno splnit.
 5. K Dannyho "rozdílům" (Danny vlastně uvádí jen výhody...): 1 a 3 jsou nepochybně pozitivní změny (pokud se je podaří zaručit tak, jak je nutné - u bodu 3). 2, 4 a 5 jsou názory subjektivní, je totiž otázka, zda přidání množství nových, jak Danny píše "sekundárních" a "dalších potřebných informací" bude opravdu přínosné (jestli jsou ty informace opravdu potřebné a jestli jejich uvedení nepovede spíš k nepřehlednosti a jestli zásada "čím víc informací, tím větší uživatelský komfort" platí donekonečna), přičemž to samozřejmě znamená, že (pokud to Danny nedokáže nějak automatizovat) tam ty informace vždy nejdřív někdo musí vložit.
 6. Vracíme se na kolečkem na úvod: Šablona překlad řeší licenční podmínky převzatého textu. Pokusy o standardizaci této šablony dříve či později narazí na to, že standardizované nejsou v první řadě licenční podmínky. Jeden zdroj požaduje jedno, druhý něco jiného. S tím je při úvahách o standardizaci třeba předem počítat. Šablony citační jsou v první řadě důležité kvůli ověřitelnosti zpráv. Že mají charakter bibliografické citace je vlastně jen bonus pro přehlednost. Jak si ověříte na nám podobné stránce na Wikipedii, takový charakter mít nemusejí (a na Wikipedii nemají ani v řadě zcela odlišných článků). A když jsem použil citační šablony na 1. leden 2012, byl jsem kritizován pro nadměrnou složitost, přestože jsem tím vůbec nechtěl požadovat takový standard (na rozdíl od Dannyho, který má záměr tu takový standard).

Závěr: Pokud se chce Danny pustit do standardizace této šablony s využitím norem pro bibliografické citace, musí dbát zejména na dvě věci: 1) aby nárůst složitosti nebyl vyšší než nárůst užitečnosti, 2) aby se nevytratil primární účel té šablony, tj. splnění licenčních podmínek. Pokud se mu to podaří splnit, což rozhodně nebude jednoduché, není myslím důvod, aby se to nezavedlo. Okino (diskuse) 15. 11. 2012, 10:22 (UTC)

Díky za takový podrobný rozbor Dannyho argumentace. Trochu mi to připomíná Dannyho chování na Wikiverzitě, kde hlava nehlava (tady naštěstí probíhá diskuse) prosazuje jiné kódování stránek, které ovšem může ničit metodický postup obsahu těchto stránek.
Nechť tu tedy Danny B. něco vytvoří a uvidíme, jestli vzniklý kočkopes bude přijatelný.--Juandev (diskuse) 15. 11. 2012, 15:34 (UTC)

Chyba v ns MediaWiki

Žádám správce o odstranění následující chyby, například s použitím návodu Michaela M. Díky!--Juandev (diskuse) 16. 11. 2012, 10:19 (UTC)

S dovolením, css moc nerozumím, takže bych to ponechal na povolanějšího. Pokud se nic nestane, zkusím to sám, ale za výsledky neručím... Okino (diskuse) 16. 11. 2012, 12:18 (UTC)

Tak zdá se, že opravil Danny B. Ale je zajímavé, že ta chyba byla jenom tady na wn.--Juandev (diskuse) 18. 11. 2012, 09:31 (UTC)

Před chvílí jsem to cíleně vyzkoušel i na Wikislovníku a projevuje se to tam taky. Jak je uvedeno v bugzille, dochází ke kolizi mezi dvěma stejně pojmenovanými třídami label, jedna je v Ceduli, druhá ve vylepšeném panelu nástrojů nad editačním oknem. Pokud se ti to někde projevuje a někde ne a přitom máš na obou projektech stejné nastavení editace, udělátek a uživatelského CSS, může být důvodem, že někde došlo k aktualizaci související komponenty MediaWiki a někde ne. --Milda (diskuse) 18. 11. 2012, 12:01 (UTC)

Aha.--Juandev (diskuse) 19. 11. 2012, 07:16 (UTC)

Stránky dnů

Dovoluji si převést částečnou pozornost zájemců také na Diskuse k Wikizprávám:Stránky dnů. Okino (diskuse) 22. 11. 2012, 00:01 (UTC)